Hledejte

Generální audience 28. října 2020 Generální audience 28. října 2020 

Ježíš se neustále modlí s námi

Dopoledne se ve vatikánské aule Pavla VI. sešla přibližně stovka lidí na generální audienci.

Papež v úvodu svojí promluvy stejně jako minulý týden vysvětlil, proč nemůže sestoupit z pódia mezi lidi a pozdravit je zblízka. „Musíme se mít na pozoru před touto »paní« jménem Covid, která nám tolik škodí“, řekl Svatý otec a poděkoval za pochopení. Potom pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Jeho dvanáctou část zahájilo čtení z Lukášova evangelia (3,21-22), podávající Ježíšův křest v řece Jordán.

„Ježíš není a nemůže být vzdáleným Bohem. Vtělení to zjevilo plným a lidsky nemyslitelným způsobem. Ježíš svoje poslání zahájil tím, že se postavil do čela kajícího se lidu, aby vytvořil průchod, k jehož projití máme my všichni po Něm sebrat odvahu. Je to těžké, ale On razí cestu.  Katechismus katolické církve vysvětluje, že toto je novost plnosti času, a praví: „Zde se začíná zjevovat novost modlitby v plnosti času: dětinná modlitba, kterou Otec očekával od svých dětí, začíná být konečně prožívána samým jednorozeným Synem v jeho lidství, s lidmi a pro lidi“ (KKC, 2599). Ježíš se modlí s námi. Chovejme to v mysli i v srdci: Ježíš se modlí s námi. V onen den je tedy na březích Jordánu celé lidstvo s touhami svých nevyslovených proseb. Je to především lid hříšníků, kteří měli za to, že nemohou být Bohem milováni, neodvažovali se překročit prahy chrámu, nemodlili se, protože se toho necítili hodni. Ježíš přišel pro všechny, i pro ně, a začíná právě sjednocením s nimi a v jejich čele.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na závěr generální audience obrátil papež pozornost ke Kamerunu:

„Připojuji se k zármutku rodin mladých studentů, barbarsky zavražděných minulou sobotu v Kumba, v Kamerunu. Jsem silně otřesen tak krutým a nesmyslným činem, který připravil o život maličké a nevinné během školního vyučování. Kéž Bůh osvítí srdce, aby se podobné činy již nikdy neopakovaly, a trýzněné regiony Kamerunu mohly konečně nalézt mír! Ať umlknou zbraně a je všem zaručena bezpečnost a každému mladému člověku právo na výchovu a budoucnost. Rodinám, městu Kumba a celému Kamerunu vyjadřuji svoji hlubokou náklonnost a vyprošuji útěchu, kterou může dát jenom Bůh.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

28. října 2020, 13:28