Hledejte

Papež a maronitský kněz Papež a maronitský kněz 

Papež vyzval k modlitbě za Libanon

Necelý měsíc po explozi v Bejrútu vybízí papež věřící, aby pátek 4. září věnovali postu a modlitbě za zemi cedrů. “Nemůžeme opustit Libanon v jeho osamocenosti”, zdůrazňuje římský biskup, a povzbuzuje Libanonce k naději a nalezení energie nezbytné k novému začátku.

“Po více než jedno století byl Libanon zemí naděje”, upozornil Svatý otec při středeční generální audienci, “Libanonci si uchovali víru v Boha a projevili schopnost, jak ze své země učinit místo vzájemné tolerance, respektu a soužití, a to jediné v celém regionu. Tvrzení, že Libanon je více než pouhým státem, obsahuje hlubokou pravdu”, podotkl František, “neboť je vzorem pluralismu jako pro Východ, tak pro Západ. Nemůžeme dopustit, aby se toto bohatství vytratilo, jak k užitku této země, tak ku prospěchu celého světa”, vyzdvihl Petrův nástupce.

Papež se obrátil k libanonským politikům a náboženským představitelům s prosbou o poctivé a transparentní úsilí při rekonstrukci, zaměřené na společné dobro, a mezinárodní společenství požádal o podporu tohoto blízkovýchodního státu. Poté dodal odvahu obyvatelům Bejrútu, které přímo zasáhl nedávný atentát: “Kéž vás posiluje víra a modlitba! Neopouštějte své domovy a své dědictví, nedopusťte, aby se rozplynul sen těch, kteří věřili v budoucnost vaší krásné a blahobytné země”. Místní církev papež František pobídl k blízkosti obyvatelstvu, utváření kultury setkávání a svornosti a příkladu v chudobě a pokoře. Takto “zajistíte trvalou přítomnost křesťanů a jejich nedocenitelný přínos v Libanonu, arabském světě a celém regionu, v duchu bratrství mezi všemi místními náboženskými tradicemi”.

Na zítřek Petrův nástupce vyhlásil den modliteb a postu za Libanon, k němuž vyzval katolickou církev, ale též “bratry a sestry jiných vyznání a náboženství”. Přímo v Bejrútu zastoupí papeže Františka jeho nejbližší spolupracovník, státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin. Jménem libanonské církve papeži Františkovi poděkoval maronitský kněz o. Georges Breidy, který se zúčastnil generální audience: “Potřebujeme vaši modlitbu, podporu a bratrskou lásku. O emigraci z Libanonu již požádaly tisíce křesťanů”, řekl Svatému otci.

(jag)

3. září 2020, 10:48