Hledejte

Vatican News
Argentinské "villas miserias" Argentinské "villas miserias" 

Papež se modlí za argentinského “mučedníka chudých”

Papeže Františka zarmoutilo úmrtí otce Basilicia Bríteze, který zasvětil celý život pastoračnímu působení na buenosaireském předměstí, v chudinských čtvrtích zvaných villas miserias.

“Modlím se za otce Bachiho, vašeho biskupa, předměstské faráře a všechen Boží lid, jemuž věnovali svůj život”, píše Petrův nástupce v rukupisném lístku.

O. Basilicio Brítez, zvaný všemi otec Bachi, byl farářem ve čtvrti Almafuerte, známé jako Villa Palito. Pocházel z Paraguaye, kde se narodil roku 1968 jako syn ševce a uklízečky. Již o tři roky později se rodina přestěhovala na předměstí Buenos Aires, kde její syn později působil. Otec Bachi přijal kněžské svěcení roku 1997 a již dva roky nato se pastoračně ujal věřících ve čtvrti Villa Palito, s nimiž sdílel každodenní život, což mu vyneslo označení “mučedník chudých”. V červnu se nakazil koronavirem a jelikož měl podlomené zdraví, po třech měsících zemřel, za duchovního doprovodu celého farního společenství. Jak poukazuje papež František, rozhodl se totiž, že “dohraje zápas” a neuchýlí se do “pohodlí” svého domova.

Papež v poselství adresovaném pomocnému biskupovi Buenos Aires a delegátu pro předměstskou pastoraci, mons. Gustavu Carrarovi, oceňuje službu zemřelého kněze a žehná pastýřům i obyvatelům nejchudších čtvrtí svého rodného města, k nimž se nedávno obrátil rovněž krátkým videoposelstvím.

(jag)

2. září 2020, 17:26