Hledejte

Vatican News
2020.09.28 Ispettorato Vaticano 75' Anniversario di istituzione 2020.09.28 Ispettorato Vaticano 75' Anniversario di istituzione 

Papež přijal příslušníky „vatikánského“ inspektorátu italské policie

Dnes dopoledne přijal papež na audienci příslušníky Inspektorátu italské policie při Svatopetrském náměstí u příležitosti 75. výročí vzniku této zvláštní pořádkové jednotky.

Spolu se svými rodinami se jich sešlo ve vatikánské aule Pavla VI. asi 2 a půl tisíce. Před audiencí se účastnili mše svaté, kterou pro ně sloužil v bazilice sv. Petra vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin. Papež František ve svojí promluvě připomněl historii vzniku „vatikánského“ inspektorátu, který je výrazem spolupráce Svatého stolce a Italské republiky. Ta sahá až k Lateránským smlouvám z roku 1929, kdy se obě strany usnesly, že „svobodný přístup poutníků a turistů na Náměstí sv. Petra bude mít zvláštní režim pod dohledem Italských autorit“. Teprve v březnu roku 1945 však došlo k uskutečnění tohoto plánu.

Okupace Říma německou armádou v roce 1943 způsobila nemálo těžkostí a starostí. Vznikl problém respektování neutrality a svrchovanosti Městského státu Vatikán, jakož i osoby papeže, ze strany německých vojáků. Po devět měsíců byla hranice mezi Italským státem a Městským státem Vatikán, vyznačená na dlažbě Svatopetrského náměstí, místem napětí a obav. Věřící neměli volný přístup do baziliky a proto mnozí od návštěvy upustili.“

Na konec – pokračoval papež – byl 4. června 1944 Řím osvobozen, ale válka zanechala hluboké rány ve svědomí, trosky v ulicích, chudobu a strádání v rodinách. Takový je plod války.

Římané a poutníci, kterým se podařilo dostat do hlavního města, proudili do Svatého Petra ve stále větším počtu také proto, aby vyjádřili svůj vděk papeži Piu XII., označovaného jako defensor civitatis. Nový policejní úřad při Vatikánu tak odpověděl na nové požadavky a poskytnul významnou službu jak Itálii, tak Svatému stolci.

Vzniklá pořádková instituce však ani v měnících se národních a mezinárodních scénářích a požadavcích na bezpečnost nemění svoji povahu.

Drazí činitelé a příslušníci moc vám děkuji za vaši cennou službu, vyznačující se přičinlivostí, profesionalitou a obětavostí. Obdivuji zejména trpělivost, kterou prokazujete při jednání s lidmi rozmanitého původu a různých kultur – a dovolím si říci také při své povinnosti jednat s kněžími. Svoje uznání vyjadřuji také vašemu nasazení, když mne doprovázíte na cestách po Římě a při návštěvách v italských diecézích a obcích. Je to obtížná práce, která vyžaduje diskrétnost a vyváženost, aby cesty papeže neztratily svůj specifický význam setkání s Božím lidem. Za toto všechno vám ještě jednou děkuji.“

Věřím, že vaše námahy vynakládané za nemalých obětí a rizik bude nadále oživovat živá křesťanská víra, jež je nejcennějším duchovním pokladem, který vám předali vaše rodiny a který jste povoláni předat svým dětem, řekl v závěru papež František, který na přímluvu patrona italských  pořádkových složek sv. Michaela a Panny Marie všem požehnal.

 

(mig)

28. září 2020, 14:48