Hledejte

2020.09.23 Udienza Generale 2020.09.23 Udienza Generale 

Papež: Nedostatek respektu k principu subsidiarity se rozšířil jako nějaký virus

Malebné vatikánské nádvoří sv. Damase dnes dopoledne opět hostilo několik stovek účastníků generální audience Svatého otce.

Osmá část cyklu katechezí Uzdravit svět byla uvedena čtením prvního listu sv. Pavla Korinťanům (1 Kor 12,14.21-22.24-25) o církvi jakožto těle, kde »tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou nejpotřebnější« (v.22). Papež František dnes pojednal o subsidiaritě a ctnosti naděje a mimo jiné řekl:

Každý má mít možnost přijmout vlastní odpovědnost v ozdravných procesech společnosti, jejíž je součástí. Když se uskutečňuje nějaký projekt, týkající se přímo či nepřímo určitých sociálních skupin, nesmějí být ponechány bez účasti; jejich moudrost – moudrost pokorných - nesmí být odsunuta stranou (srov. Querida Amazonia, 32; Laudato si´, 63). K této nespravedlnosti, bohužel, dochází často tam, kde se koncentrují velké ekonomické či geopolitické zájmy, jakými jsou např. určité těžební aktivity v některých zónách planety (Querida Amazonia, 9.14). Hlasy domorodých národů, jejich kultur a vidění světa nejsou brány v potaz. Dnes se tento nedostatek respektu k principu subsidiarity rozšířil jako nějaký virus. Pomysleme na obrovské dimenze finanční pomoci, kterou poskytují státy. Naslouchá se spíše velkým investičním společnostem než lidem nebo těm, kdo hýbou reálnou ekonomikou. Naslouchá se spíše multinacionálním společnostem než sociálním hnutím. Řečeno všedním dialektem: naslouchá se spíše mocným než slabým. Tudy cesta nevede. Naslouchání mocným spíš neš slabým, není cestou. To není lidská cesta, není to cesta, kterou nás učil Ježíš, není to uplatňování principu subsidiarity. Takto neumožňujeme lidem, aby „se stali protagonisty svého osvobození“ (Papežské poselství ke 106. Světovému dni migrantů a uprchlíků 2020, 13. května 2020). Kolektivní podvědomí některých politiků nebo sociálních pracovníků říká: »všechno pro lid, nic spolu s lidem«. Odshora dolů, ale bez naslouchání moudrosti lidu a bez jejího uplatňování při řešení problémů, tedy v tomto případě při vyjítí z krize. Anebo se zamysleme nad způsobem léčby viru: naslouchá se spíše velkým farmaceutickým společnostem než zdravotníkům, kteří se nasazují v první linii v nemocnicích nebo uprchlických táborech. To není dobrá cesta. Všem je třeba naslouchat, těm nahoře i těm dole, všem.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

 

(mig)

23. září 2020, 14:08