Hledejte

2020.09.30 Udienza Generale 2020.09.30 Udienza Generale 

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce.

Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Byla uvedena čtením pasáže z listu Židům (12,1-2), kde jeho autor vybízí věřící, aby odhodili všechno, co by je  mohlo zatěžovat - hřích, do kterého se člověk snadno zaplete - a vytrvale běželi o závod s očima upřenýma na Ježíše, od něhož naše víra pochází a který ji vede k dokonalosti. Papež František v deváté katechezi, nazvané Připravovat budoucnost spolu s Ježíšem, který zachraňuje a uzdravuje, mimo jiné řekl:

Nepatrný virus nadále působí hluboké rány a strhává masku naší fyzické, sociální a duchovní zranitelnosti. Obnažil obrovskou nerovnost, jež vládne světem, pokud se týče rovnosti příležitostí, dober, dostupnosti zdravotnických služeb, technologií a přístupu ke vzdělání – miliony dětí nemohou chodit do školy, a tak dále. Tyto nespravedlnosti nejsou přirozené, ani nevyhnutelné. Jsou dílem člověka a vycházejí z rozvojového modelu, odtrženého od hlubších hodnot. Plýtvá se jídlem, plýtvá se přebytky, ze kterých by se mohlo dát najíst všem. To vedlo u mnohých ke ztrátě naděje a nárůstu nejistoty a úzkosti. Abychom tedy vyšli z pandemie, musíme najít lék nejenom na koronavirus,což je důležité, ale také na obrovské lidské a sociálně-ekonomické virózy. Neskrývat je, nelakovat je. Zajisté nemůžeme očekávat, že ekonomický model, který je základem zhoubného a neudržitelného rozvoje, vyřeší naše problémy. Neučinil tak a neučiní, protože toho není schopen, třebaže určití falešní proroci nadále slibují trickledown efekty, ke kterým nikdy nedojde (teorie o prokapávání bohatství od bohatých k chudým – srov. Evangelii gaudium, 54). To je ta teorie, o níž jste slyšeli a která říká, že je důležité, aby pohár byl plný, takže pak bohatství přetéká na chudé a na ostatní. Dochází však k tomu, že plnící se pohár stále zvětšuje svůj objem, takže nikdy nepřeteče.

Musíme se naléhavě přičinit o vznik dobré politiky, návrhy systémů sociální organizace, kladoucí důraz na participaci, péči a velkorysost spíše než na lhostejnost, vykořisťování a stranické zájmy. Musíme postupovat laskavě. Solidární a vyvážená společnost je zdravá. Participativní společnost , v níž jsou „poslední“ považováni za „první“, posiluje sdílení. Společnost, kde se respektuje různost, je mnohem odolnější proti jakémukoli viru.

Vydejme se na cestu uzdravení pod ochranou Panny Marie, Uzdravení nemocných. Ta která nesla Ježíše v lůně, ať nám pomůže důvěřovat. Inspirováni Duchem svatým budeme se moci společně přičinit o Boží království, které na tomto světě zahájil Kristus, jenž přišel mezi nás. Království světla uprostřed temnot, spravedlnosti uprostřed mnoha potup, radosti uprostřed mnoha bolestí, uzdravení a spásy uprostřed nemocí a smrti, laskavosti uprostřed nenávisti. Bůh ať nám pomůže „rozvířit“ lásku a globalizovat naději ve světle víry.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience papež oznámil vydání zvláštního apoštolského listu o vztahu k Písmu svatému.

Dnes jsem datoval apoštolský list Sacrae Scripturae affectus u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma. Příklad tohoto velkého Učitele a Otce církve, který učinil středem svého života Bibli, ať ve všech vzbudí novou lásku k Písmu svatému a touhu žít v osobním dialogu s Božím Slovem.

Nakonec jako obvykle následovala společná modlitba Otče náš, po níž Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

30. září 2020, 13:02