Hledejte

2017.03.02 Papa Francesco incontra i Parroci di Roma, Papa Francesco incontra il clero romano nella Basilica di san Giovanni in Laterano, Papa Francesco confessa i parroci, sacerdoti che si confessano 2017.03.02 Papa Francesco incontra i Parroci di Roma, Papa Francesco incontra il clero romano nella Basilica di san Giovanni in Laterano, Papa Francesco confessa i parroci, sacerdoti che si confessano 

Papež k nemohoucím kněžím: Nemějme strach z utrpení, Pán nese kříž s námi

Papež zaslal list účastníkům pouti starých a nemocných kněží regionu Lombardie do mariánské svatyně v Caravaggio, poblíž Bergama.

Výroční pouť organizovala letos již po šesté Italská národní jednota pro přepravu nemocných do Lurd a jiných poutních svatyň (UNITALSI). Připomeňme, že v Lombardii, která má tolik obyvatel jako Česká republika, působí bez mála 7 tisíc kněží (6 976), diecézních i řeholních. V listě papež děkuje zmíněné dobrovolnické organizaci za pořádání této poutě, která je výrazem vděčnosti Božího lidu kněžím.

„Vám, drazí spolubratři, kteří prožíváte stáří a nemohoucnost, chci poděkovat“ – píše Petrův nástupce. „Děkuji za svědectví věrné lásky k Bohu a k církvi. Díky za tiché zvěstování evangelia. Díky vám, protože tvoříte živou paměť, z níž církev čerpá při tvorbě svojí budoucnosti. V posledních měsících – pokračuje papež František – jsme všichni zakoušeli restrikce. Dny, prožívané  v omezeném prostoru, se zdály nekonečné a jednotvárné. Nedostávala se nám náklonnost našich drahých a přátel; strach z nákazy odrážel vratkost naší existence. Vlastně jsme všichni zakoušeli to, co někteří z vás, stejně jako i mnozí jiní senioři, zakoušejí denně. Doufám, že nám tato doba pomůže pochopit, že mnohem spíše než obsazovat prostory je zapotřebí nemarnit čas, který je nám dán. Kéž nám pomůže vnímat krásu setkání s druhými a uzdravit se z viru soběstačnosti. Nezapomeňme na tuto lekci!

V té nejhorší chvíli přeplněné  »ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou« (Meditace při mimořádné pobožnosti Urbi et Orbi, 27. března 2020) mnozí takřka spontánně pozvedli pohled k Nebi. Může to být s milostí Boží očišťující zkušenost. Také pro náš kněžský život může být křehkost – řečeno slovy proroka Malachiáše - »jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů« (Mal 3,2), jež nás pozvednutím k Bohu tříbí a posvěcuje. Nemějme strach z utrpení: Pán nese kříž spolu s námi! Drazí bratři – obrací se papež k nemocným a starým kněžím v regionu Lombardie – svěřuji každého z vás Panně Marii! V modlitbě k Matce kněží vzpomínám na kněze, kteří zemřeli v důsledku této virózy, a na všechny, kdo jsou v rekonvalescenci. Ze srdce vám žehnám a prosím: nezapomeňte se modlit za mne,“ končí římský biskup list nesoucí datum 13. srpna.

 

(mig)

17. září 2020, 16:20