Hledejte

2020.09.09 Udienza Generale 2020.09.09 Udienza Generale 

Papež: Inkluzivní láska uzdravuje

Malebné nádvoří sv. Damase bylo dnes dopoledne již podruhé dějištěm generální audience Petrova nástupce.

Na nevelké ploše asi 24 arů se shromáždilo pár set lidí, aby si z bezprostřední blízkosti vyslechli šestou katechezi z cyklu Uzdravit svět. Byla věnována tématu lásky a obecného dobra a předcházelo jí čtení z Matoušova evangelia (Mt 15,32-37) o nasycení zástupů zázračným rozmnožením chlebů z Ježíšových rukou.

Je čas, abychom všichni přispívali k růstu naší sociální lásky – chci podtrhnout právě toto: naši sociální lásku - počínaje od svojí maličkosti. Obecné dobro vyžaduje účast všech. Pokud dá každý ze svého a pokud nikdo nezůstane ponechán mimo, budeme moci obrodit dobré vztahy na komunitní, národní a mezinárodní úrovni, a také v harmonii s životním prostředím (srov. Laudato si´, 236). Takto se v našich gestech - i těch nejskromnějších - zviditelňuje něco z Božího obrazu, který v sobě nosíme, protože Bůh je Trojice, Bůh je láska. To je nejkrásnější biblická definice Boha. Je u apoštola Jana, kterého měl Ježíš moc rád: Bůh je láska. S Její pomocí můžeme uzdravit svět společnou prací pro obecné dobro, nejen pro svoje dobro, ale pro obecné dobro, které je všech.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

To byla středeční katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience obrátil pozornost k novému významnému dni kalendáře OSN, ustanoveného na generálním shromáždění letos v květnu:

Dnes se slaví první Mezinárodní den ochrany škol před útoky v rámci ozbrojených konfliktů. Modleme se za studenty, kteří jsou připraveni o právo na vzdělání v důsledku válek a terorismu. Vybízím mezinárodní společenství, aby se přičinilo o záchovu budov, které poskytují mladým studentům útočiště. Kéž nepolevuje snaha zaručit jim bezpečné prostředí ke vzdělávání, zejména v situaci humanitární krize.“

Po společné modlitbě Otče Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

9. září 2020, 15:08