Hledejte

Vatican News
2020.09.06 cardinale Marian Jaworski 2020.09.06 cardinale Marian Jaworski 

Odvážný muž milující církev, říká papež o zesnulém kardinálovi Jaworském

Dnes byl zveřejněn soustrastný telegram Svatého otce k sobotnímu úmrtí kardinála Mariána Jaworského, emeritního lvovského arcibiskupa latinského ritu. Byl adresován Markovi Jądraszewskému, arcibiskupovi Krakova, kde zesnulý kardinál na sklonku svého života pobýval.

„S vděčností si připomínám jeho akademické působení jakožto váženého muže vědy a profesora teologie a filosofie na univerzitách ve Varšavě, Krakově a Lvově – píše papež František. Na jeho ojedinělý a cenný přínos k rozvoji vědeckého myšlení často poukazoval svatý Jan Pavel II. Jeho biskupské motto Mihi vivere Christus est jej provázelo celý život a určovalo jeho způsob myšlení, hodnocení, vážení a rozhodování a určovalo perspektivy jeho hledání. Zesnulý byl blízkým přítelem svatého Jana Pavla II., byl oporou v jeho biskupské i papežské službě a posloužil umírajícímu papeži také svátostí viatika. Jako filosof a teolog těsně spolupracoval také s papežem Benediktem XVI. Mne s ním osobně pojí datum konzistoře v roce 2001, kdy jsme byli společně jmenováni kardinály,“ dodává papež František. „V srdcích těch, kteří jej znali, zůstává jako krajně spravedlivý, upřímný a odvážný muž milující církev. Zanechal po sobě důstojné svědectví kněžské horlivosti, vzdělanosti, věrnosti evangeliu a odpovědnosti za společenství věřících. Ježíš Kristus Milosrdný, kterému kardinál Marián, blahé paměti, zasvětil svůj život, ať jej přijme do Svojí slávy,“ končí papež František soustrastný telegram k úmrtí kardinála Mariána Jaworského.

 

(mig)

8. září 2020, 14:17