Hledejte

Z dnešní audience Z dnešní audience 

Hledící srdce a konající ruce

“Modlitba, čin, oběť” – římský katolický spolek “Kruh svatého Petra” si zvolil toto programové trojsloví za základ své charitativní práce, která obnáší rovněž organizaci sbírky Svatopetrský haléř. Při loňské audienci pro toto sdružení se papež František zamýšlel nad modlitbou, dnes uvažoval o činu v souvislosti s naléhavými otázkami, které klade nynější pandemie.

Běžné charitativní dílo totiž ztížila nutnost sociálních distancí a zároveň se množství rodin ze dne na den ocitlo v ekonomické nouzi. Jak římský biskup podotkl, bída nadále poroste, protože “účinky pandemie budou strašlivé. Nesmíme se však vylekat”. Tato výjimečná situace vyžaduje novou, nevšední reakci: srdce schopné zahlédnout rány společnosti a tvořivé ruce činné lásky, zdůraznil papež.

“Je třeba pohlížet na lidská zranění srdcem, abychom si vzali k srdci život druhého člověka, který tak není pouhým neznámým, nýbrž především bratrem žebrajícím o lásku. Na jeho očekávání můžeme odpovědět jedině tehdy, když si ho připustíme k srdci a pocítíme vůči němu milosrdenství. Náš svět, jak před čtyřiceti lety upozornil sv. Jan Pavel II., »jakoby milosrdenství neponechával prostor« (Dives in misericordia, 2). Každý z nás je proto povolán ke změně kurzu, která nastane, pokud sami povolíme, aby se nás mocně dotklo Boží milosrdenství. Privilegovaným místem této zkušenosti je svátost smíření. Předkládáme Pánu svou ubohost a Otec nás zahaluje svým milosrdenstvím, které jsme povoláni předávat dál. Toto milosrdenství přichází od Boha a je určeno nám i druhým.”

Kromě hledícího srdce si doba žádá tvořivé, konající ruce a fantazii, pokračoval Svatý otec a poukázal na drobné, avšak důležité a konkrétní gesto mladých lidí z katolického bratrstva, kteří za státem nařízené karantény obtelefonovávali starší členy. “Děkuji vám, protože ztělesňujete papežovu lásku k chudým lidem a různým formám chudoby ve Věčném městě”, loučil se římský biskup s Kruhem sv. Petra, od něhož převzal výnos letošní sbírky.

(jag)

25. září 2020, 12:41