Hledejte

Přenos relikvií sv. Klimenta a Potita Přenos relikvií sv. Klimenta a Potita 

Ekumenismus krve přesahuje rozdíly mezi křesťany, píše římský biskup do Sofie

Na 17. září připadl v pravoslavné církvi svátek tří svatých sester, mučednic Věry, Naděždy a Ljuby, a jejich matky Sofie. V souvislosti se svátkem patronky bulharského hlavního města byly do její katedrály přeneseny ostatky dvou mučedníků, spojených s antickou Serdikou, jak se dříve město Sofie nazývalo.

Relikvie svatých Klimenta a Potita daroval papež František bulharskému pravoslavnému patriarchovi Neofitovi letos v únoru na znamení symbolického pokračování loňské apoštolské cesty do Bulharska. K jejich nynějšímu výstavu v sofijské katedrále papež zaslal poselství, v kterém svaté mučedníky označuje za výmluvný vzor, a to navzdory běhu staletí. V listě, který přečetl mons. Christo Projkov, předseda bulharské biskupské konference, František dále připomíná, že “mučedníci náleží všem církvím. Jejich svatým utrpením, které snášeli, se sytí ekumenismus krve, přesahující rozdělení mezi křesťany a vybízející k podpoře viditelné jednoty Kristových učedníků”.

“Veliká pocta a duchovní radost”, těmito slovy reaguje patriarcha Neofit v děkovné odpovědi na papežovo bratrské gesto. “Dějiny dosvědčují život a jedinečné dílo těchto dvou významných mužů, prvních křesťanů a svědků víry v Krista, kteří svou pozemskou pouť zahájili ve starobylé Serdice”, píše bulharský patriarcha a pokračuje: “Pro naši bulharskou pravoslavnou církev, která uchovává odkaz svatých bratrů Cyrila a Metoděje, je velikým požehnáním, že obdržela svaté relikvie ctihodného papeže Klimenta, který založil církev v Serdice a byl jejím prvním biskupem, čímž se stal duchovním mostem mezi bulharskou a římskou církví”.

(jag)

18. září 2020, 12:41