Hledejte

Panoramica cupola San Pietro Panoramica cupola San Pietro 

Svatý otec provedl personální obměnu Ekonomické rady

Papež František dnes personálně obměnil Ekonomickou radu, kterou ustanovil společně s Ekonomickým sekretariátem před šesti lety apoštolským listem Fidelis dispensator et prudens (viz ZDE). Rada je tvořena 15 členy, z nichž osm je z řad kardinálů a biskupů tak, aby byla zastoupena všeobecná církev, a sedm členů tvoří odborníci z různých oblastí. Papež vyměnil 13 členů tohoto grémia, mezi nimiž jmenoval 6 žen. Ponechal koordinátora rady, německého kardinála Reinharda Marxe a jihoafrického kardinála Wilfrid Foix Napiera. Z řad církevní hierachie povolal papež do Ekonomické rady kardinály z Maďarska, Brazílie, Kanady, Spojených států amerických, Švédska a Itálie, jmenovitě Erdö, Scherer, Lacroix, Tobin, Arborelius a Petrocchi. Z řad věřících laiků vybral papež šest žen: po dvou z Německa, Španělska a Velké Británie, a jednoho Itala. Jsou to profesorka občanského a mezinárodního práva na univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu, Charlotte Kreuter-Kirchhof; prezidentka Bundessverbandes der Deutschen Volskbanken und Raiffeisenbanken, Marija Kolak, vdaná matka tří dětí; ekonomka a spoluzakladatelka Azora Group, Maria Concepcion Osacar Garaicoechea, vdaná matka dvou dětí; členka správních rad několika španělských společností (Bankia S.A., Zardoya Otis S.A., Fundación Comillas-ICAI a Fundació Entreculturas), Eva Castillo Sanz,  vdaná matka dvou dětí; vícerektorka londýnské St. Mary´s University, Ruth Mary Kelly; nositelka třetího stupně (komandér) Královského Viktoriina řádu a bývalá pokladní prince Charlese z Walesu, Lesile Jane Ferrar; a jediný muž, italské národnosti, Alberto Minali, bývalý generální ředitel pojištovny Generali.

 

(mig)

7. srpna 2020, 11:08