Hledejte

Zničená kaple managujské katedrály Zničená kaple managujské katedrály 

Petrův nástupce pozdravil poselstvím církev v Nikaragui

“Drahý bratře, doprovázím tě v bolesti nad tímto vandalským činem a jsem nablízku tobě i tvému lidu. Modlím se za vás všechny”, píše papež František v rukopisném poselství, které zaslal kardinálu Leopoldovi Josému Brenesovi, managujskému arcibiskupovi.

O papežově podpoře informoval sám arcibiskup nikaragujského hlavního města při mši svaté, kterou sloužil v rámci nedělního “Dne ticha a modlitby”, vyhlášeného po pátečním atentátu na městskou katedrálu. Dosud neznámý muž při něm zničil Kapli Kristovy Krve, v níž mimo jiné shořel kříž, uctívaný po čtyři minulá století.

Byl to “podlý útok, teroristický čin”, prohlásil kard. Brenes v nedělní homilii, která byla z jeho rezidence přenášena prostřednictvím digitálních sítí. Managujský arcibiskup zároveň poděkoval papeži Františkovi za solidaritu, o níž ujistil také během nedělní modlitby Anděl Páně. “Je krásné, když vnímáme papeže jako přítele a bratra. Jeho blízkost nás posiluje ve víře a povzbuzuje na další cestě”.

Kardinál Brenes poté poukázal na mnohé další projevy solidarity, které dorazily z celého světa. “Boží slovo je v tuto chvíli naší pomocí a útěchou a Pán je naší silou”, vyzdvihl managujský arcibiskup. “I když nepřátelé církve zničí veškeré posvátné umění, my se držíme Pána, který nás miluje. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?”, zdůraznil dále a vyzval k odpuštění útočníkovi, neboť “věříme v Boha, který je milosrdenství a láska”.

(jag)

3. srpna 2020, 15:42