Hledejte

2020.08.12 Udienza Generale 2020.08.12 Udienza Generale 

Papež: Víra nás nabádá odporovat lhostejnosti

Dnes dopoledne pronesl Petrův nástupce pravidelnou katechezi, stále jen z knihovny Apoštolského paláce v přímém televizním přenosu. Druhou katechezi nového cyklu Uzdravit svět nazval papež František Víra a lidská důstojnost. V pozdravu adresovanému do Polska papež František připomněl 100. výročí "zázraku na Visle", tedy vítězství polské armády nad přesilou sovětských bolševiků u Varšavy.

Minulý týden papež přerušil cyklus katechezí věnovaný modlitbě, aby v reakci na pandemii uvedl novou sérii pod názvem Uzdravit svět s cílem předložit za této situace hlavní zásady katolického sociálního účení. Dnes byla zahájena čtením oněch biblických veršů z knihy Geneze (Gn 1,27-28; 2,8), které podávají, že Bůh stvořil člověka ke Svému obrazu a podobě jako muže a ženu, požehnal jim a svěřil poslání předávat život a opatrovat zemi. Tuto druhou katechezi nazval papež František Víra a lidská důstojnost.

Když všichni usilujeme o vyléčení z virusu, který postihuje všechny bez rozdílu, víra nás nabádá, abychom vážně a aktivně odporovali lhostejnosti vůči pošlapávání lidské důstojnosti. Tato kultura lhostejnosti provází skartační kulturu, v níž pouze to, co se mne netýká, mne nezajímá. Víra vždycky vyžaduje, abychom se nechali uzdravit a obrátit ze svého individualismu, ať osobního či kolektivního, např. stranického individualismu. Kéž nám Pán „vrátí zrak“, abychom znovu objevili, co znamená být členy lidské rodiny. A kéž se tento pohled projevuje konkrétními skutky soucitu a úcty ke každému člověku a péčí o náš společný dům.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Po katechezi následovaly jako obvykle její kratší souhrny a pozdravy v dalších sedmi jazycích (francouzštině, angličtině, španělštině, portugalštině, němčině, arabštině a polštině).

Naše severní slovanské sousedy oslovil papež František kromě jiného také připomínkou tzv. Zázraku na Visle, tedy vojenské bitvy u Varšavy, při níž v roce 1920 zvítězila polská vojska nad přesilou armády sovětských bolševiků, kteří se pokoušeli vyvrátit nedávno vzniklý samostatný polský stát a spojit se s německými a maďarskými komunisty, kteří již na několika místech zavedli svoje diktatury. Toto vítězství, jakkoli o něm moderní historiografie spíše mlčí, bylo zásadní nejen pro Polsko, ale pro politické směřování celé Evropy.

„Na 15. srpen připadá 100. výročí historického vítězství polských vojsk, zvané »Zázrak nad Vislou«, který vaší předkové připsali Mariině přímluvě. Matka Boží ať dnes pomůže lidstvu potřít koronavirus, a zahrne vás, vaše rodiny a polský národ hojnými milostmi. Ze srdce vám žehnám!“

Vzkázal papež František do Polska.

Zcela na závěr po společné modlitbě Otčenáš Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

12. srpna 2020, 12:53