Hledejte

Vatican News
2020.08.02 Angelus 2020.08.02 Angelus  (Vatican Media)

Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

Před polednem přišla na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí vyslechnout si pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlit se spolu s ním a přijmout apoštolské požehnání.

Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb. V závěru svojí promluvy řekl:

Soucit a něha, kterou Ježíš projevil zástupům, není sentimentalismus, nýbrž konkrétní projev lásky, jež se stará o potřeby druhých lidí. Jsme povoláni přistupovat k eucharistickému stolu se stejnými postoji jako Ježíš: se soucitem s těmi, kdo jsou v nouzi. Dnešní evangelium říká, že Ježíšovi bylo líto lidí, když spatřil, že jsou v nouzi. Bylo mu jich líto. Soucit není pouze hmatatelný úkaz, nýbrž utrpení prožité s druhými, obtížení se jejich bolestmi. Možná nám prospěje se ptát, zda zakouším soucit, když čtu zprávy o válkách, hladu, pandemii, a spoustu jiného... Je mi líto oněch lidí? Je mi líto lidí, kteří jsou poblíž mne? Jsem schopen trpět spolu s nimi anebo odvracím pohled jinam, „ať se o sebe postarají“. Nezapomínejme tedy na soucit, který je důvěrou v prozřetelnou Otcovu lásku a výrazem odvahy dělit se.

Nejsvětější Maria ať nám pomáhá jít cestou, kterou nám v dnešním evangeliu ukazuje Pán. Je to cesta bratrství, jež je zásadní pro vyrovnání se s chudobou a utrpením tohoto světa zvláště v této vážné chvíli a jež nás dovádí za tento svět, protože je cestou, která začíná v Bohu a v Bohu končí.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost nejprve k Nikaraguy

Myslím na lid Nikaraguy, který utrpěl útokem na katedrálu ve města Managua, kde byl velice poškozen, téměř zničen velice ctěny obraz Krista, provázející a podporující celá staletí tamější věřící lid. Drazí nikaraguyjští bratři, jsem vám nablízku, a modlím se za vás.“

k dnešnímu františkánskému svátku, zvanému Porciunkula.

Od včerejška až do dnešní půlnoci probíhá v Assisi poutní slavnost Odpuštění z Assisi, připomínající duchovní dar, který na přímluvu Panny Marie obdržel od Boha sv. František z Assisi. Jedná se „plnomocné odpustky“, které lze obdržet přistoupením ke svátostem zpovědi a eucharistie a návštěvou farního či františkanského kostela, recitací Kréda, Otčenáše a modlitbou za papeže a na jeho na úmysl. Odpustky je možné také získat pro zesnulou osobu. Je důležité, aby se znovu stalo středem Boží odpuštění, které v nás a kolem nás »rodí ráj«, protože plyne z Božího milosrdenství.

Potom papež oslovil přítomné na Svatopetrském náměstí:

Srdečně zdravím vás zde přítomné, Římany a poutníky! A v duchu objímám také všechny, kdo jsou s námi spojeni, a všem přeji, aby v této době mohli prožít pár dnů odpočinku a pobytu v přírodě, kde je možné obnovit se rovněž duchovně. Současně doufám, že souběžným úsilím odpovědných politických a ekonomických představitelů bude možné nastartovat pracovní proces. Bez práce se totiž rodiny a společnost nemohou obejít. Modleme se za to. Je to postpandemický problém: chudoba, nedostatek práce. K vyřešení tohotro problému je potřeba mnoho solidarity a kreativity.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

2. srpna 2020, 13:46