Hledejte

Pope Francis Angelus' prayer Pope Francis Angelus' prayer 

Papež o pohance, která učí modlitbě

Na Svatopetrském náměstí se v poledne sešlo několik stovek lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Římský biskup jako obvykle úderem dvanácté hodiny přistoupil k oknu ve třetím patře Apoštolského paláce, aby po krátkém oslovení a pozdravu vyložil evangelium, čtené při dnešní bohoslužbě.

To dnešní z 20. neděle liturgického mezidobí (Mt 15, 21-28) líčí setkání Ježíše a jeho učedníků se ženou nežidovské národnosti, syrofénické, jak říká Marek (7, 24-30), či kananejské, jak praví Matouš, a úpěnlivě prosila Ježíše, aby uzdravil její dceru.

„»Smiluj se nade mnou, Pane!« (v.22). Je to křik, který vyvěrá z života poznamenaného utrpením, z pocitu nemohoucnosti matky, která vidí svoji dceru, jež se trápí a nemůže se uzdravit. Ježíš na ni zpočátku nebere zřetel, ale tato matka naléhá a naléhá, třebaže Mistr říká svým učedníkům, že je poslán »jen ke ztraceným ovcím domu izraelského« (v. 24), tzn. ne k pohanům. Ona Jej nepřestává snažně prosit, a On ji v té chvíli vystaví zkoušce a pronese úsloví, které vypadá trochu jako neomalenost, ale je zkouškou: »Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům« (v.26). A žena hned, pohotově a znepokojeně odpoví: »Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů« (v.27).

Těmito slovy tato matka vyjadřuje svoje tušení, že dobrota Nejvyššího, Boha, který přebývá  v Ježíši, je přístupná veškerým potřebám Jeho stvoření. Tato moudrost, plná důvěry, hluboce zapůsobí na Ježíšovo srdce a vyloudí Jeho projev obdivu: »Ženo, jak veliká je tvá víra. Ať se ti stane, jak si přeješ« (v.28). Jaká víra je veliká? Veliká je taková víra, která svůj vlastní, ranami poznamenaný úděl, skládá k nohám Pánu, kterého prosí o uzdravení a smysl.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně papež obrátil pozornost k politickému dění ve světě:

Nadále se modlím za Libanon a za další dramatické situace ve světě, které působí lidem utrpení. Myslím také na Bělorusko. Pozorně sleduji povolební situaci v této zemi a vybízím k dialogu, odmítnutí násilí a úctě ke spravedlnosti a právu. Svěřuji všechny Bělorusy pod ochranu Madony, Královny míru.“

Potom papež pozdravil konkrétní skupiny věřících, přítomné na Svatopetrském náměstí a dodal:

Jsou dny dovolených. Kéž mohou být časem pro pookřání těla, ale i ducha ve chvílích věnovaných modlitbě, mlčení a uklidňujícímu kontaktu s přírodními krásami, jež jsou Božím darem. Ať nám to však nedává zapomenout na problémy, které vznikly kvůli Covidu: mnohé rodiny nemají práci nebo ji ztratily a nemají, co jíst. Naše letní dovolené ať jsou provázeny skutky lásky a blízkosti těmto rodinám.

Petrův nástupce pak udělil apoštolské požehnání.

 

(mig)

16. srpna 2020, 13:36