Hledejte

2020.03.18 Croazia: Il vescovo Petar Palic, il segretario generale della Conferenza episcopale croata. 2020.03.18 Croazia: Il vescovo Petar Palic, il segretario generale della Conferenza episcopale croata. 

Nový biskup diecéze, do níž patří Medžugorje

Papež jmenoval nového biskupa bosensko-hercegovinské diecéze Mostar-Duvno. Stalo se tak již před měsícem (11. července) a jde o obvyklou výměnu v biskupské službě z důvodů dosažení věkové hranice dosavadního pastýře.

Svatý otec přijal již loni podanou abdikaci biskupa Ratko Periće a na jeho místo jmenoval dosavadního biskupa chorvatské diecéze Hvar, Petara Paliće, jehož učinil také apoštolským administrátorem ad nutum Sanctae Sedis diecéze Trebinje-Mrkan. Na území mostarské diecéze se nachází farnost Medžugorje, jejíž existence vešla v obecnou známost, před čtyřiceti lety.

Podle kanonického práva náleží diecéznímu biskupovi povinnost vyšetřit a vyjádřit se k pravosti případných nadpřirozených jevů na území jeho diecéze. Mostarský biskup neuznal pravost mariánských zjevení ve farnosti Medžugorje a svůj postoj vyjadřoval veřejně, a to jak - dnes již zesnulý - biskup Pavao Žanić (1919-2000), který byl nucen se konfrontovat s tímto fenoménem jako první, tak biskup Ratko Perić, který po něm do pastýřské služby nastoupil roku 1993. Jeho zamítavý postoj se nutně projevoval v pastoraci a vlivem nábožensky vypjatých emocí na obou stranách se někdy odrážel v mezilidských vztazích.

Petrův nástupce před dvěma lety jmenoval polského emeritního arcibiskupa Henryka Hosera stálým apoštolským vizitátorem farnosti Medžugorje a loni v květnu dal dovolení, aby kněží a biskupové mohli organizovat a pastoračně doprovázet poutě věřících do Medžugorje. Poprvé také papež věnoval pozornost věřícím, kteří tam přicházejí, konkrétně účastníkům mezinárodního setkání mládeže. Papež František jim zaslal písemné poselství, ve kterém však nezmiňuje okolnosti tohoto setkání, konaného v Medžugorje každoročně ve dnech 1.-6. srpna u příležitosti údajného dne narození P. Marie (5. srpna), oznámeného vizionářům. Církev jej totiž, jak známo, slaví 8. září.

Nový mostarský biskup Petar Palić se narodil v kosovské Prištině v roce 1972 a je  chorvatské národnosti. Na kněze byl vysvěcen v roce 1996 a biskupskou konsekraci obdržel před dvěma roky, kdy jej papež jmenoval diecézním biskupem dalmatských ostrovů Hvar, Brač a Vis. Kromě svého mateřského jazyka hovoří také anglicky, německy, italsky, makedonsky a rusky. Uvolnění napjaté atmosféry kolem Medžugorje si od nového biskupa slibuje také tamější apoštolský vizitátor, arcibiskup Henryk Hoser, jak sdělil nedávno italské katolické agentuře SIR. Své funkce se nový mostarský biskup Palić ujme na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září.

 

(mig)

15. srpna 2020, 12:01