Hledejte

Vatican News
2020.08.30 Angelus 2020.08.30 Angelus  (Vatican Media)

Neustupovat před utrpením, které dosvědčuje evangelium

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo několik stovek, možná až tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval evangelium 22. neděle liturgického mezidobí (Mt 16,21.27). Ježíš v něm poprvé svým učedníkům naznačuje, že bude pronásledován a zabit, ale vstane z mrtvých. Papež František mimo jiné řekl:

„Cestou do Jeruzaléma otevřeně vysvětluje svým přátelům, co Jej ve Svatém městě nakonec čeká, a předpovídá tajemství svojí smrti a svého zmrtvýchvstání, ponížení a slávy. Říká, že bude muset »mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen« (Mt 16,21). Jeho slova však nejsou pochopena, protože víra učedníků je ještě nezralá a jejich smýšlení příliš poplatné tomuto světu (srov. Řím 12,2). Přemýšlejí o pozemském vítězství a proto nechápou jazyk kříže.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež dodal:

„Pozítří 1. září bude Světový den modlitby za péči o stvoření. Od tohoto data až do 4. října si budeme spolu s našimi křesťanskými bratry různých církví a tradic připomínat „Jubileum Země“, totiž ustanovení Dne Země před padesáti lety. Vítám různé iniciativy pořádané v mnoha částech světa, z nichž zmiňuji koncert, který se bude konat dnes v katedrále v Port-Louis, hlavního města ostrova Mauricius, kde bohužel nedávno došlo k ekologické katastrofě.“

Potom papež - bez bližší specifikace - zmínil napětí mezi Řeckem a Tureckem.

„Sleduji se znepokojením napětí ve východním Středomoří, kde je několik ohnisek napětí. Snažně vybízím ke konstruktivnímu dialogu a respektu k mezinárodnímu právu, aby bylo nalezeno řešení konfliktů, jež ohrožují mír obyvatel onoho regionu.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

30. srpna 2020, 14:29