Hledejte

Vatican News
2020.08.15 Angelus 2020.08.15 Angelus  (Vatican Media)

Maria zveličuje Boha, nikoli problémy

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která je v Itálii volným dnem, se shromáždilo několik stovek věřících na Svatopetrském náměstí pod okny Apoštolského paláce, aby si vyslechli promluvu, kterou odtud v poledne pronáší Petrův nástupce nejen každou neděli, ale také o hlavních církevních svátcích.

Papež František ji nezahájil jako obvykle poukazem k evangeliu příslušného dne církevního kalendáře, nýbrž zmínkou o jednom slavném výdobytku astronautiky, provázeného slovy Neila Armstronga o malém krůčku člověka a velkém skoku pro lidstvo, a dodal:

Dnes však slavíme nekonečně větší počin, totiž Nanebevzetí Panny Marie. Madona stanula v ráji, neodebrala se tam jenom duchem, nýbrž i tělem, cele sebou samou. Tento krok drobné Nazaretské Panny byl pro lidstvo velkým skokem vpřed. Málo je platné procházet se po Měsíci, nežijeme-li jako bratři na Zemi. Avšak to, že jedna z nás tělesně přebývá v Nebi, dává naději nám: chápeme, že jsme drahocenní, určení ke vzkříšení. Bůh nenechá zaniknout naše tělo v nicotě. S Bohem není nic ztraceno! V Marii je dosaženo cíle, a my máme před očima důvod, proč putovat: nikoli proto, abychom získávali tady dole věci, které pominou, nýbrž abychom získali tam nahoře vlast, která potrvá  navždy. A Madona je hvězda, která nám ukazuje směr. Ona šla první. Ona, jak učí koncil, „září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy“ (Lumen gentium, 68).

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně papež ještě řekl:

„Panna Maria, o jejíž nebeské slávě dnes rozjímáme, je „Matkou naděje“. Nedávno byl tento titul zařazen mezi invokace Loretánských litanií. Prosme ji o přímluvu za všechny situace ve světě, žíznící po naději: naději na mír, spravedlnost a naději na důstojný život. Dnes bych se chtěl modlit zvláště za obyvatelstvo severní Nigérie, které je obětí násilností a teroristických útoků.

Se zvláštní pozorností sleduji situaci obtížných jednání v otázce řeky Nil mezi Egyptem, Etiopií a Súdánem. Všechny strany vybízím, aby pokračovaly cestou dialogu, aby tato Věčná Řeka byla nadále mízou života, která sjednocuje a nerozděluje, živí náklonnost, prosperitu, bratrství a nikdy nevraživost, neporozumění či konflikt. Kéž je dialog, drazí bratři Egypta, Etiopie a Súdánu, kéž je dialog vaší jednou volbou pro dobro veškerého vašeho obyvatelstva a celého světa.“

Poté pozdravil papež konkrétní skupiny věřících na Svatopetrském náměstí:

„Přeji hezký svátek Nanebevzetí vám zde přítomným, těm, kdo jsou na dovolené, jakož i těm, kteří tuto možnost nemají, zejména nemocným, osamoceným a těm, kdo zajišťují ve společnosti nezbytné služby.

Pěkné gesto je vydat se dnes do nějaké mariánské svatyně uctít Madonu. Římané a ti, kdo jsou v Římě, mohou jít k Panně Marii Větší a pomodlit se před ikonou Salus Populi Romani. A prosím, nezapomeňte se modlit za mne.“

Skončil papež František a všem požehnal

 

(mig).

15. srpna 2020, 13:29