Hledejte

Pope Francis Angelus prayer Pope Francis Angelus prayer 

Pouze Bůh bude Tím, kdo odmění dobré a potrestá zlé

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval evangelium z liturgie 16. neděle (Mt 13, 24-43) a zaměřil se na známé podobenství o pšenici a koukolu. Svoji promluvu zakončil:

Dnešní evangelium představuje dva způsoby jednání a přebývání v dějinách. Na jedné straně je pohled hospodáře, který vidí daleko, a na druhé pohled služebníků, kteří vidí problém. Služebníkům leží na srdci pole bez plevele, avšak hospodáři dobrá setba. Pán nás vybízí, abychom si osvojili Jeho pohled, zaměřený na dobrou setbu, kterou umí chránit i mezi plevelem. S Bohem nespolupracuje dobře ten, kdo se vydává lovit meze a defekty druhých, ale spíše ten, kdo dovede rozpoznat dobro, které roste tiše na poli církve a dějin, pěstuje ho, až uzraje. A potom Bůh - pouze On - bude tím, kdo odmění dobré a potrestá zlé.

Panna Maria ať nám pomáhá chápat a následovat trpělivost Boha, který chce, aby se neztratil nikdo z Jeho dětí, které miluje Otcovou láskou.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě a společné modlitbě papež věnoval pozornost mezinárodnímu politickému dění:

V této době, kdy pandemie nenaznačuje ústup, bych rád ujistil svojí blízkostí všechny, kdo čelí této nemoci a jejím ekonomickým a sociálním důsledkům. Myslím zejména na národy, strádající v konfliktech. Ve stopách nedávné rezoluce Rady bezpečnosti OSN znovu vybízím ke globálnímu a  okamžitému příměří, které umožní mír a bezpečí, nezbytné k potřebným dodávkám humanitární pomoci.

Se znepokojením sleduji zvláště vyostření ozbrojeného napětí na Kavkaze mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Ujišťuji modlitbou rodiny těch, kteří v techto střetech přišli o život, a doufám, že s nasazením mezinárodního společenství, prostřednictvím dialogu a oboustrannou dobrou vůlí bude dosaženo trvalého mírového řešení k dobru oněch milovaných národů.

Na závěr Svatý otec udělil všem apoštolské požehnání.

 

(mig)

19. července 2020, 13:40