Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež poděkoval hnutí bezzemků za solidaritu

„Jménem papeže Františka a rovněž svým jménem vyjadřuji radost nad krásným gestem, jímž je distribuce potravin, kterou v těchto časech Covidu 19 v Brazílii uskutečňují rodiny z hnutí pozemkové reformy“, píše kardinál Michael Czerny, podsekretář sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, u příležitosti Dne pracujících v zemědělství, který v Brazílii připadl na 25. července. List kardinála Czerného zveřejnilo dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.

Brazilští venkované, kteří nemají přístup k zemědělské půdě, se už od osmdesátých let organizují do sociálního hnutí “Pracujících bez půdy” (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra či jednodušeji Movimento Sem Terra, MST, Hnutí bezzemků). Dnes toto hnutí působí ve čtyřiadvaceti z šestadvaceti brazilských států, zahrnuje 370 tisíc rodin, stovku zemědělských družstev, zhruba stejný počet agroprůmyslových firem a na dva tisíce různých dalších sdružení. Lidé, kterým se podaří obsadit pozemky, pak nadále bojují za vybudování infrastruktury, škol a podobně. Noví osadníci se koordinují na místní, státní a národní úrovni a jejich nejdůležitějším setkáním jsou národní setkání (každé dva roky) a celostátní kongres (jednou za pět let).

Papež František nyní děkuje Hnutí bezzemků, že rozdalo nejchudším rodinám více než 2 500 tun potravin. „Sdílení plodů země, jimiž pomáháte potřebným rodinám na městských periferiích, je znamením Božího království, díky němuž se rodí solidarita a bratrské společenství“, připomíná kard. Czerny a poukazuje na evangelní epizodu o rozmnožení chlebů a ryb. “Sdílení utváří život, pěstuje bratrské vazby, proměňuje společnost, v naději, že se tento postoj bude šířit a povzbudí další lidi i skupiny, aby jednaly stejně”. Podsekretář vatikánského úřadu v závěru listu přeje členům brazilského sociálního hnutí, aby je “Duch svatý chránil před virem a dodal jim odvahu a naději v této době sociální izolace”.

Dodejme, že zástupci brazilských pracujících bez půdy jsou stálými hosty na setkáních hnutí neformální ekonomiky, která papež František již několikrát za svého pontifikátu uspořádal a jimž (stejně jako další biskupové a misionáři) věnuje trvalou pozornost (naposledy listem, v němž požadoval univerzální plat pro tyto pracující, kterým jsou upírána základní zaměstnanecká práva). Dějiny hnutí bezzemků, u jehož zrodu stáli rovněž někteří katoličtí biskupové a aktivisté, popisuje kniha “Dlouhý pochod bezzemků” (La lunga marcia dei senza terra;A longa marcha dos sem-terra), která vyšla v italském misionářském nakladatelství (EMI Edizioni, 1. vydání 2014).

(jag)

29. července 2020, 12:39