Hledejte

Papež František ve své pracovně Papež František ve své pracovně 

Papež: Nechte se vést tlukotem srdce a dobře se dívejte

Sloužit druhým, brát vážně jejich potřeby a uvědomovat si, že na světě nejsme sami - to kladl papež František na srdce účastníkům kusu spirituality organizovaném v Patagonii.

Papežské videoposelství zveřejnila na svém kanálu YouTube diecéze Comodoro di Rivadevia z tohoto nejjižnějšího regionu vlasti papeže Bergoglia.

Čtvrtý formační seminář na téma “Konverze sociální diakonie” probíhal na dálku. Jeho východiskem byl dokument Mezinárodní teologické komise věnovaný synodalitě v životě a poslání církve. Papež František ve svém poselství oceňuje výběr tématu, neboť - jak říká - obrací pozornost druhému člověku, k jeho materiálním a duchovním potřebám.

“Naše sobectví nás vede k návyku přecházet bez povšimnutí a nevidět toho, kdo trpí, odvracet zrak jinam. Ježíš nás vše žádá, abychom sloužili druhým, jako dobrý Samaritán, jehož jméno neznáme; anonymní člověk, který se ujal toho, kdo byl na okraji cesty. Po stranách cesty života jsou muži a ženy jako my, jsou tam staří lidé a děti žadonící o pomoc svým pohledem,” říká papež František. A vybízí, abychom začínali “s konverzí k diakonii, ke službě” právě odtud. “Ježíš říká: Ani ten, kdo podá sklenici vody v mém jménu, nezůstane bez odměny (srov. Mt 10, 42)” - pokračuje římský biskup a vybízí k odvaze: “Chci po vás jen to, abyste se řídili tlukotem svého srdce, nic jiného, a dobře se dívali kolem sebe. Ostatní přijde samo.” Videoposelství papeže Františka uzavírá požehnání, prosba o Mariinu přímluvu a o modlitbu.

Semináře na téma spirituality se virtuálně zúčastnilo na 600 pastoračních pracovníků z celé patagonské diecéze. Jak připomněl při té příležitosti místní biskup Joaquin Gimeno Lahoz, současný papež projevoval zájem o Patagonii již v dobách, kdy působil v Buenos Aires a podporoval tamní seminář. Nynější videoposelství je tedy dalším povzbuzením, aby se na tento vzdálený jižní argentinský region nezapomínalo.

(job)

25. července 2020, 11:57