Hledejte

2020.07.05 Angelus 2020.07.05 Angelus 

Papež: Kristus nenabízí pouhou psychologickou útěchu či almužnu

Zatímco v České republice připadla na dnešek slavnost svatých Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy, ve Vatikánu byla čtrnáctá neděle liturgického mezidobí, jejíž evangelium (Mt 11, 25-30) komentoval Petrův nástupce v polední promluvě, pronášené pravidelně z okna ve třetím patře Apoštolského paláce.

Na Svatopetrské náměstí si jej přišlo vyslechnout několik stovek věřících. V evangeliu Ježíš velebí Otce, že tajemství svého království jedněm skryl a jiným odhalil. Svoji promluvu papež František zakončil:

Maria, nejpokornější a nejvznešenější ze všech stvoření, vyprošuj nám u Boha moudrost srdce, abychom ve svém životě uměli rozpoznávat a sdílet ona tajemství, která jsou skryta pyšným a zjevena pokorným.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě věnoval papež pozornost mezinárodnímu dění.

Tento týden Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci, která navrhuje některá opatření na zamezení devastujících důsledků viru Covid-19, zejména v zónách, které jsou dějištěm konfliktů. Chvályhodný je požadavek globálního a okamžitého příměří, jež by vytvořilo klid a bezpečí k nezbytně naléhavým dodávkám humanitární pomoci. Doufám, že toto rozhodnutí ve prospěch mnoha trpících lidí bude včas a důsledně realizováno. Kéž se tato rezoluce Rady bezpečnosti stane prvním odvážným krokem k budoucímu míru.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

5. července 2020, 13:33