Hledejte

2019.10.05 Concistoro Ordinario Pubblico Papa Emerito Benedetto XVI 2019.10.05 Concistoro Ordinario Pubblico Papa Emerito Benedetto XVI 

Papež František píše Benediktovi XVI.

Dnes byl zveřejněn soustrastný list, který Petrův nástupce v souvislosti s úmrtím mons. Georga Ratzingera adresoval „Jeho Svatosti, emeritnímu papeži, Benediktu XVI.“

Nese dnešní datum a přinášíme jej v plném znění:

Citlivě jste mne jako prvního informoval o úmrtí svého milovaného bratra mons. Georga.

Rád bych Vám v této bolestné chvíli znovu vyjádřil svoji nejhlubší soustrast a duchovní blízkost. Ujišťuji Vás, že se modlím za duši drahého zesnulého, aby jej Pán života ve své milosrdné dobrotivosti uvedl do nebeské vlasti a udělil mu odměnu připravenou pro věrné služebníky evangelia.

Modlím se rovněž za Vás, Svatosti, a vyprošuji od Otce na přímluvu Blahoslavené Panny Marie podporu křesťanské naděje a něhu božské útěchy.

Neustále sjednoceni v přilnutí ke Vzkříšenému Kristu, zdroji naděje a pokoje. Synovsky a bratrsky František.

2. července 2020, 12:06