Hledejte

Vatican News
2020.06.14 Angelus 2020.06.14 Angelus  (Vatican Media)

Petrův nástupce o mysteriu eucharistického společenství

V poledne se na Svatopetrském náměstí sešlo asi tři sta lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže, pronášenou z okna Apoštolského paláce, před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Svatý otec komentoval druhé liturgické čtení ze slavnosti Těla a Krve Páně (1 Kor 10,16-17), kde sv. Pavel poukazuje na mystický komunitní účinek eucharistie. Papež František v závěru svojí promluvy řekl:

„Toto dvojí ovoce eucharistie: za prvé sjednocení s Kristem a za druhé společenství těch, které On živí, neustále obrozuje a obnovuje křesťanské společenství. Církev koná eucharistii, ale zásadnější je, že eucharistie vytváří církev a dovoluje jí, aby byla posláním  ještě dříve než ho uskuteční. Toto je mysterium eucharistického společenství, totiž přijímat Ježíše, aby nás zevnitř proměnil a sjednotil, nikoli rozdělil.

Svatá Panna ať nám pomáhá přijímat vždy s úžasem a vděčností obrovský dar, kterým nás Ježíš obdařil ve svátosti svého Těla a svojí Krve.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě  papež obrátil pozornost k situaci v Libyi:

S velkými obavami a bolestí sleduji dramatickou situaci v Libyi, za kterou jsem se v těchto dnech modlil. Vybízím a prosím mezinárodní organizace a ty, kdo nesou politickou a vojenskou odpovědnost, aby rozhodně a rezolutně začaly hledat způsob, jak ukončit násilí a nastolit mír, stabilitu a jednotu této země. Modlím se také za tisíce migrantů, uprchlíků, žadatelů o azyl a vnitřních běženců v Libyi. Sanitární situace ztížila jejich již tak nejistou situaci, takže jsou ještě více vystaveni vydírání a násilí. Krutosti! Vybízím mezinárodní společenství, aby si jejich situaci vzalo k srdci a nalezlo cestu, jak jim opatřit prostředky, jež potřebují, důstojné podmínky a nadějnou budoucnost. Bratři a sestry, všichni jsme za to zodpovědní, nikdo si nemůže myslet, že je dispenzován. Modleme se mlčky za Libyi...“

Potom zmínil kalendářní agendu OSN, která od roku 2005 připomíná 14. červen jako Světový den dárců krve:

Je to příležitost, jak povzbudit společnost a být solidární a vnímavý k potřebným. Zdravím zde přítomné  dobrovolné dárce a vyslovuji svoje uznání všem, kdo prokazují tento prostý, ale velice důležitý skutek pomoci bližnímu darováním krve.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

14. června 2020, 12:48