Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Papežovo poselství rybářům a námořníkům

Papež František adresoval zvláštní videposelství námořníkům, rybářům a jejich rodinám. Koronavirové době se vaše práce stala ještě důležitější než dřív, protože zajišťuje lidské rodině jídlo a předměty první potřeby, konstatuje papež v úvodu. Spolu s vděčností připomíná, že námořníci zažili v minulých měsících dlouhé chvíle odloučenosti na palubách lodí, bez možnosti vstoupit na pevninu. “Vzdálenost od rodiny přátel a své země, strach z nákazy, všechny tyto prvky jsou těžkým břemenem, které jste museli nést,” dodává František:

“Chtěl bych vám říci: Vězte, že nejste sami, nejste zapomenuti. Vaše práce na moři vás často zdržuje daleko, ale jste přítomni v mých modlitbách a myšlenkách, ale také v modlitbách kaplanů a dobrovolníků “Stella Maris”. Připomínají vás slova evangelia, když mluví o Ježíši a jeho prvních učednících, kteří byli všichni rybáři, stejně jako vy. Chtěl bych vám dnes zaslat toto poselství a modlitbu naděje, modlitbu útěchy a potěšení do všech strastiplných situací a zároveň chci povzbudit všechny ty, kdo se vám věnují v rámci námořní pastorace. 

Pán ať žehná každému z vás, žehá vaší práci a vašim rodinám a Panna Maria, Hvězda mořská, nechť vás vždy chrání. Také já vám žehnám a modlím se za vás. A vy, prosím vás, nezapomínejte na modlitbu za mne. Děkuji!”

Říká papež František ve videoposelství adresovaném námořníkům, rybářům a jejich rodinách. Svatý stolec věnuje apoštolátu na moři systematickou pozornost již téměř sto let. Jeho první stanovy podepsal již papež Pius XI. v roce 1922 (17. dubna) a kněží sdružení nazvaného “Stella Maris” dnes poskytují duchovní službu v mnoha světových přístavech. 

(job)

Poselství papeže Františka námořníkům
17. června 2020, 16:41