Hledejte

Pozvánka na virtuální pouť Pozvánka na virtuální pouť 

Papež vyzval k víře, odvaze a naději v těžkých dobách

„Vůbec poprvé se účastním virtuální pouti“, obrátil se papež František k organizátorům a účastníkům každoročního třicetikilometrového putování ze středoitalského města Macerata do mariánského poutního místa Loreta, které se letos kvůli koronaviru nekonalo fyzicky, nýbrž pouze v duši.

Noční pouť, kterou před čtyřiceti lety podnítil biskup Vecerrica, každoročně přitáhla až sto tisíc lidí, leckdy ateistů či katolíků, kteří se oddálili od církve. Papežové jí přáli od samého počátku, jak dokládá mše svatá, kterou při jejím zahájení v roce 1993 sloužil sv. Jan Pavel II., či poselství jeho následovníků. Papež František po svém nástupu na Petrův stolec zahájil dosud nepřerušenou tradici telefonátů.

„Drazí virtuální poutníci“, řekl tentokrát. „Shromáždili jste se v tuto chvíli ve svatyni Loretánské Madony, která je Matkou naděje a pomáhá nám k přesažnému pohledu v těchto těžkých časech. Povzbuzuji vás k odvaze! Po této pandemii nás čeká nelehká doba, ale s odvahou, vírou a nadějí půjdeme vpřed. Požádejte Matku Boží o odvahu a já s vámi budu sdílet tuto modlitbu“.

V mariánském Loretu se v závěru pouti pomodlilo růženec asi padesát lidí, včetně rektora baziliky, mons. Dal Cin, a emeritního biskupa diecéze Fabriano-Matelica, mons. Vecerricy. Delegace mladých lidí pak před černou loretánskou madonou přečetla modlitební intence z celého světa a biskup Maceraty, mons. Nazzareno Marconi, promluvil „o pouti v srdci, kterou může vykonat každý ve všech koutech světa“. „Buďte Mariinými poutníky“, zakončil Svatý otec letošní telefonát, a jemně tak naznačil organizátorům, že už nechce slyšet slova o „papežových poutnících“.

(jag)

15. června 2020, 13:08