Hledejte

2020.06.07 Angelus 2020.06.07 Angelus 

Papež: Věřit znamená přijmout Boha-Lásku

Třebaže všeobecná domácí karanténa v Itálii neplatí už dva týdny, nesešlo se dnes před polednem na Svatopetrském náměstí tolik lidí jak bývávalo zvykem.

Petrův nástupce komentoval evangelium ze dnešní slavnosti Nejsvětější Trojice a svoji promluvu zakončil slovy:

Drazí bratři a sestry, dnešní slavnost nás vybízí, abychom se znovu nechali podmanit Boží krásou, dobrotou a nevyčerpatelnou pravdou. Avšak krása, dobrota a pravda - pokorná a blízká - se stala tělem a je součástí našeho života, našich dějin a dějin každého z nás, aby ji každý muž a žena mohli potkat a mít věčný život. A toto znamená věřit: přijmout Boha-Lásku, jež se dává v Kristu a hýbe námi v Duchu svatém, nechat se od Něho potkat a důvěřovat v Něho. Toto je křesťanský život. Láska, setkání s Bohem, hledání Boha, který nás hledá jako první. Bůh nás potkává jako první.

Panno Maria, příbytku Trojice, pomoz nám přijímat otevřeným srdcem Boží lásku, jež nás naplňuje radostí, dává smysl našemu putování v tomto světě a vždycky usměrňuje k cíli, kterým je Nebe.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě Petrův nástupce oslovil sotva dvě stovky přítomných věřících na Svatopetrském náměstí

„Zdravím vás, Římané a poutníci, jednotlivé věřící, rodiny a řeholní komunity. I vaše nepatrná   přítomnost na náměstí je znamením, že v Itálii je akutní epidemická fáze překonána. Mějte se však na pozoru, neslavte vítězství předčasně, protože je třeba pečlivě dbát platných norem, které pomáhají předcházet šíření viru. Bohu díky jsme vyšli z toho nejhoršího, ale stále s předpisy, které dostáváme od státních představitelů. Bohužel však v jiných zemích má virus mnoho obětí. Minulou neděli v jedné zemi umíral každou minutu jeden. Rád bych vyjádřil svoji blízkost obyvatelům, nemocným a jejich příbuzným, a všem, kdo o ně pečují. Přibližmě se jim svojí modlitbou“

Potom Svatý otec promluvil o významu června v liturgickém roce:

„Měsíc červen je zasvěcen zvláštní úctě k Srdci Kristovu, zbožnosti, která pojí velké mistry duchovního života i prosté lidi Božího lidu. Ježíšovo lidské a božské Srdce je totiž zdrojem, ze kterého můžeme neustále čerpat milosrdenství, odpuštění a laskavost Boží. Můžeme tak činit čtením v evangeliu a přitom vnímat, že středem každého Ježíšova činu i slova je Otcova láska. Můžeme tak činit adorací Eucharistie, kde je tato láska svátostně přítomná. Potom se také naše srdce postupně stane trpělivějším, velkodušnějším a milosrdnějším. Jedna stará modlitba, kterou jsem se naučil od babičky říká: Ježíši, učiň srdce moje podle srdce Tvého! Je to krásná modlitba, kterou nyní můžeme říci společně.“

Po mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

7. června 2020, 13:33