Hledejte

2020.06.10 Udienza Generale 2020.06.10 Udienza Generale 

Papež: Právě tehdy, kdy se cítím ubožákem, není třeba se bát

Středeční katechezi pronesl Petrův nástupce v přímém televizním přenosu z knihovny Apoštolského paláce nad Svatopetrským náměstím. Byla uvedena čtením z knihy Geneze (Gn 32,25-30), jež podává epizodu ze života starozákonního patriarchy Jakuba.

Popisuje jeho souboj s kýmsi neznámým, který neřekl, jak se jmenuje, avšak dal Jakubovi nové jméno: Izrael. Tajemný Jakubův zápas je obrazem modlitby.

Zápas s Bohem je metafora modlitby. Za jiných okolností prokázal Jakub schopnost vést s Bohem dialog a vnímat jeho přátelství a blízkost. Avšak oné noci z tohoto vleklého zápasu, ve kterém téměř podlehne, vychází Jakub proměněn. Dostává jiné jméno, jiný způsob života, jinou osobnost. Poprvé není tím, kdo má situaci ve své moci, chytrost mu není nic platná, už není stratégem a mužem, který se vším počítá. Bůh jej navrací pravdě smrtelníka, který se třese a bojí. Poprvé nemá Jakub nic jiného, co by Bohu předložil, než svoji vlastní zranitelnost a bezmoc. A tento Jakub od Boha obdrží požehnání, s nímž přibelhá do zaslíbené země: zranitelný a zraněný, avšak s novým srdcem. Předtím byl sebejistý, důvěřoval svojí chytrosti. Byl člověkem neprodyšným pro milost, vzdoroval milosrdenství. Nevěděl, co je milosrdenství. On byl tím, kdo poroučí, měl pocit, že milosrdenství nepotřebuje. Bůh však zachránil, co zahynulo. Dal [Jakubovi] pochopit, že je hříšníkem, který milosrdenství potřebuje, a zachránil jej.

Všichni máme nějaké noční setkání s Bohem, nějakou noc, temnotu, chvíle hříchu a dezorientace ve svém životě. Vždycky tam dochází k setkání s Bohem. On nás překvapí ve chvíli, kdy se nenadějeme a jsme nuceni být opravdu sami. Oné noci si v zápase s neznámým uvědomíme, že jsme pouze ubozí lidé a dovolím si říci ubožáci. Avšak právě tehdy, kdy se cítím ubožákem, není třeba se bát, protože v té chvíli nám Bůh dá nové jméno, které obsáhne celý náš život, změní srdce a udělí nám požehnání, vyhrazené tomu, kdo se od Něho nechá proměnit.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Papež František v závěru generální audience zmínil kalendář OSN:

Na tento pátek, 12. června, připadá Světový den boje proti dětské práci. Tento fenomén zbavuje chlapečky a holčičky jejich dětství a ohrožuje jejich integrální rozvoj. V nynější sanitární krizi jsou mnohé děti v různých zemích nuceny vykonávat práce, jež neodpovídají jejich věku, aby pomohly svým rodinám, které žijí v extrémní chudobě. V nemálo případech se jedná o formy otroctví a věznění, jež mají za následek fyzické a psychologické problémy. Všichni jsme za to zodpovědní. Apeluji na instituce, aby vynaložily veškeré úsilí na ochranu nezletilých a vyplnily ekonomické a sociální mezery, které jsou základem znetvořené dynamiky, na níž se bohužel podílejí. Děti jsou budoucností lidské rodiny a nám všem přísluší úkol přispívat k jejich růstu, zdraví a klidu.

Nakonec, po společné modlitbě Otče náš, Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

10. června 2020, 12:02