Hledejte

2020.04.03 Videomessaggio Papa Francesco Settimana Santa 2020.04.03 Videomessaggio Papa Francesco Settimana Santa 

Papež k novinářům: Sjednoceni službou Pravdě

„Média mohou být velká nebo malá. To však nejsou kategorie, na kterých v církvi záleží,“ píše papež František členům Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických a Kanady (Catholic Press Association) u příležitosti výroční konference, pořádané letos v důsledku sanitárně-politických opatření pouze na internetové platformě.

„Zkušenost posledních měsíců – čteme v poselství - ukázala, že poslání sdělovacích prostředků je zásadní pro lidskou pospolitost, zkracování distancí, šíření informací a otevírání myslí a srdcí pravdě.“

Papež dále připomněl vznik prvních katolických novin v USA, o něž se v roce 1822 zasloužil charlestonský biskup John England a jež následovalo mnoho dalších periodik, a zmínil  motto Spojených států amerických pluribus unum, tedy ideál jednoty v různosti, který inspiruje činnost zmíněného Sdružení katolických nakladatelů, vzniklého v roce 1911, ale i ostatních katolických médií. „Potřebujeme média schopná budovat mosty, bránit život a bořit viditelné i neviditelné hradby, jež brání poctivému dialogu a opravdové komunikaci mezi lidmi a společenstvími. Potřebujeme média, která mohou lidem, zejména mladým pomáhat rozlišovat mezi dobrem a zlem, formulovat správné úsudky, založené na jasné a nestranné prezentaci faktů, chápat důležitost nasazení za spravedlnost, sociální svornost a respekt vůči společnému domu. Potřebujeme zásadové muže a ženy, kteří chrání komunikaci před vším, co by ji mohlo znetvořit nebo podrobit jiným účelům.“

„Víme, že komunikace není pouhou otázkou profesionální kompetence. Poctivá komunikace vyžaduje obětavé lidi, kteří se cele odevzdávají druhým pro jejich dobro na všech úrovních, v životě jednotlivců i celé lidské rodiny. Nemůžeme doopravdy komunikovat, pokud nejsme osobně zaangažováni a nedosvědčujeme pravdu sdělení, jež předáváme. Každá komunikace má svůj poslední účel v životě Trojjediného Boha, který sdílí bohatství svého božského života s námi a žádá od nás, abychom tento poklad sdíleli s druhými, sjednoceni službou Jeho pravdě,“ píše mimo papež František členům Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických a Kanady (Catholic Press Association).

 

(mig)

30. června 2020, 13:11