Hledejte

Svatá Rita Svatá Rita 

Papež děkuje za růže sv. Rity, patronky neřešitelných záležitostí

“Nepoddávejme se utrpení ani smrti, ve Vzkříšení svého Syna Otec uskutečnil všechny přísliby a podal nám největší důkaz své věrnosti”, píše papež František v dopise adresovaném augustiánkám z kláštera Sv. Rity z Casci. Poděkoval jím za dar pětice růží, které mu sestry zaslaly u příležitosti svátku své patronky.

Sv. Rita patří k nejznámějším světicím. Není divu, uctívána je jako přímluvkyně v neřešitelných záležitostech, a tudíž vlastně ženský protějšek sv. Judy Tadeáše, o němž tradice říká, že díky pokrevnímu příbuzenství s Ježíšem dokáže vyprosit rozuzlení nejzapeklitějších situací. 22. května, ve svátek sv. Rity, připomínající den, kdy v roce 1457 zemřela, putují obvykle k jejímu hrobu do Casci zástupy poutníků. Vzhledem k omezením kvůli prevenci nového koronaviru se velká pouť konat nemohla. Augustiniánské mnišky se proto rozhodly pro symbolické gesto a rozeslaly na významná místa požehnané růže sv. Rity. Papež František jich obdržel pět, jednu pro každý kontinent, další byly rozeslány také hejtmanům italských regionů, prezidentu republiky či premiérovi. Představená kláštera sv. Rity nyní zveřejnila odpověď, kterou z Vatikánu dostala.

“Na znamení  své blízkosti a vděčnosti za modlitby na úmysl mé služby, žehnám vám a celé monastické komunitě, otcům augustiniánům a Včeličkám ze Včelína sv. Rity,” píše papež. Zmíňka o včelách se však nevztahuje k úlům. Včelín - Alveare di Santa Rita - je název domu pro dívky ze sociálně problematických kontextů. “Děkuji vám a vašim spolusestrám za poselství, jež jsem od vás obdržel spolu s požehnanými růžemi symbolizujícími pět kontinentů, které jsem složil k nohám P. Marie. Přímluva naší Nebeské matky a Světice neřešitelných záležitostí, kéž nám dovolí naplnit vůli Boha, pro něhož není nic nemožného,” píše František a připojuje přání, aby se lidé sužovaní bolestí mohli znovu vrátit do Casci, “oázy pokoje, kde mohou nastoupit nové cesty směřující k pravdě, jež osvobozuje”.

Představená kláštera sv. Rity v Casci, sestra Maria Rosa Bernardinis, v komentáři k papežskému listu děkuje Fratiškovi a ujišťuje, že jeho blízkost sestry pociťují. “Zejména nás potěšilo jeho požehnání pro naše “Včeličky”, jak nazýváme naše děvčátka a dívky pocházející z rodin s ekonomickými a sociální těžkostmi, které již přes 80 let přijímáme a vychováváme ve Včelínu sv. Rity, který je součástí našeho kláštera,” říká představená. Papežovo požehnání pro tuto instituci přišlo krátce před dnem otevřených dveří, který bude tentokrát probíhat prostřednictvím streamovaného přenosu na stránkách internátu i kláštera. Připomeňme, že včely mají zvláštní místo také v příběhu sv. Rity: při její smrti se objevil roj divokých černých včel, které zabydlely v klášterní zdi a obývají ji dodnes.

Proč rozeslaly augustiniánky z kláštera v umbrijské Casci právě růže? Růže jsou hlavním atributem sv. Rity, pro nějž záznamy o životě světice podávají nejméně tři důvody. Když Rita, po smrti manžela i svých dvou synů a mnoha protivenstvích způsobených spirálou rodové krevní msty, vstoupila do kláštera, dostalo se jí - podle tradice na Velké pátek v roce 1432 (podle jiných pramenů o deset let později) - zvláštní vize Ukřižovaného. Znamením hloubky spoluúčasti na jeho utrpení byl trn z Kristovy koruny, který zasáhl Ritu na čele a způsobil zranění, které se dlouhá léta nehojilo. Druhý příběh vypráví o zvláštním přání sv. Rity ve chvíli, kdy byla již upoutána na lůžko, požádala uprostřed zimy svou sestřenici, aby jí přinesla růži a dva fíky. Ta považovala v první chvíli přání šestasedmdesátileté řeholnice za blouznění. K svému překvapení však při návratu domů našla na zasněžené zahradě rozkvetlou růži a dva fíky. A do třetice: o vůni růží mluví mnozí poutníci, kteří se modlí o přímluvu sv. Rity u její tělesné schránky, která nepodlehla zkáze, od okamžiku její smrti až dodnes.

(job)

15. června 2020, 15:36