Hledejte

Vatican News
Papežská univerzita sv. Tomáše Akvinského Papežská univerzita sv. Tomáše Akvinského 

Papežská univerzita Angelicum otevřela Kulturní institut sv. Jana Pavla II.

“Reflexe o Bohu a člověku, stvoření, dějinách i umění” bude cílem nového Kulturního institutu, který se dnes – v den stého výročí narození sv. Jana Pavla II. – otevírá na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského, “jíž byl mladý Karol Wojtyła nejslavnějším studentem” (1946-1948).

Těmito slovy vítá papež František založení nové akademické katedry v listě, adresovaném rektorovi Angelica, “drahému bratru Michału Paluchovi, O.P.”. Svatý otec si váží této univerzitní iniciativy a jmenovitě zmiňuje dvě polské nadace, Futura Iuventa a Saint Nicholas, které novou instituci podpoří. Dále oceňuje zapojení nejvýznamnějších současných filosofů, teologů a představitelů kultury, s nimiž chce Kulturní institut sv. Jana Pavla II. navázat spolupráci. V akademickém roce 2020-21 zde bude přednášet francouzský profesor Rémi Brague či prof. Franciszek Longchamp de Berriér z krakovské Jagellonské univerzity.

„Sv. Jan Pavel II. je inspirátorem a zároveň prvním a nejdůležitějším tvůrcem tohoto díla, díky bohatému a různorodému odkazu, který po sobě zanechal, a svou příkladnou otevřeností ducha i jeho kontemplativní šíří”, píše papež František. „Různé životní zkušenosti, epochální dramata i osobní utrpení jej přivedly k hlubokému přemýšlení o člověku a jeho kulturních kořenech, od nichž nelze odhlédnout při hlásání evangelia”, vysvětluje dále a cituje z Wojtyłovy první encykliky:

»Přistupujeme ke všem kulturám a ideologickým směrům, sbližujeme se s všemi lidmi dobré vůle: Přistupujeme k nim s onou úctou, respektem a šetrností, kterými se již od apoštolských dob vyznačoval misijní duch a postoj misionáře. Stačí, vzpomeneme-li na sv. Pavla a např. jeho řeč na Areopagu v Athénách. Misionář již na počátku svého poslání cítí hlubokou úctu ke všemu, "co je v člověku", k postojům podobným těm, jaké už on sám v hloubi ducha zaujal vůči nejzávažnějším a nejdůležitějším otázkám; jde o ohleduplnost ke všemu tomu, co již v něm samém vykonal Duch svatý, jenž "vane, kam chce".« (Redemptor hominis, 12).

Tento postoj, zdůrazňuje papež František, nesmíme postrádat, pokud máme být vycházející církví, která se nespokojuje se správou stávajícího stavu, nýbrž chce dostát svému poslání. V závěru poselství vyjadřuje římský biskup potěšení nad tím, že Kulturní institut sv. Jana Pavla II. vznikl právě na Univerzitě sv. Tomáše Akvinského: “Angelicum totiž hostí akademickou obec sestávající z profesorů a studentů pocházejících z celého světa, a proto je vhodným místem k výkladu důležitých otázek, které nám kladou dnešní kultury. Tradice dominikánského řádu a významná role, již v jeho rámci zaujímá racionální reflexe o víře a jejím obsahu, mistrovsky formulovaná andělským učitelem, mohou tento projekt jedině umocnit, aby se vyznačoval odvážným hledáním pravdy, svobodou ducha a intelektuální poctivostí (srov. sv. Pavel VI., Lumen Ecclesiae, 1974, 8; sv. Jan Pavel II., Fides et ratio, 43).

(jag)

18. května 2020, 12:41