Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto  (ANSA)

Papež vyzval k regularizaci nelegálních pracujících

Při středeční generální audienci papež František v souvislosti s dnešní liturgickou památkou dělníka sv. Josefa a svátkem práce připomenul lidi, kteří ztratili zaměstnání v důsledku koronaviru. “Svěřuji Božímu milosrdenství všechny lidi, na které kvůli nynější pandemii dolehla nezaměstnanost”, řekl v pozdravu frankofonním poutníkům.

Nikoli poprvé tak římský biskup poukázal na lidi, kteří nyní po celém světě nemohou pracovat kvůli sanitárním restrikcím, anebo budou propuštěni při reorganizaci četných hospodářských odvětví. Současný stav se mimo jiné vážně projevil na italském zemědělství, které zaměstnává více než milion pracujících (1,1 milionu), přičemž téměř polovinu tvoří cizinci, najímaní na sezónní anebo krátkodobou práci. Naprostá většina z nich pracuje načerno, a tudíž bez jakéhokoli sociálního a zdravotního zabezpečení.

Papež František tuto kategorii zemědělských pracovníkům podpořil prostřednictvím státního sekretariátu v listě, který obdržel předseda jejich odborového sdružení (Fai Cisl), Onofrio Rota, a který přetiskl rovněž list italských biskupů, Avvenire (29.4.). “Sdílím nutnost vyjít vstříc lidem, jimž je upírána důstojnost a kteří nyní ostře vnímají důsledky nikdy neuskutečněné integrace, protože jsou více vystaveni nebezpečí plynoucímu z pandemie”, čteme v něm. “Bylo by žádoucí, aby tyto zaměstnanecké situace opustily stávající šedou zónu a došlo k jejich regularizaci, aby tak každému pracujícímu byly přiznány povinnosti i práva, zamezilo se nelegální práci a předcházelo se fenoménu tzv. kaporalátu, (tedy zprostředkování levné pracovní síly kriminálními organizacemi), který často vede ke konfliktům mezi nejvíce znevýhodněnými osobami”.

Papež František dále v listě, prostřednictvím substituta státního sekretariátu Svatého stolce Edgara Peñi Parry, ujišťuje o modlitbě za tyto zemědělské pracovníky, kteří se ocitli na samém okraji společnosti. “Nosím v srdci bolestnou situaci těchto nádeníků, které společnost vytěsnila a kteří trpí nepřijatelným vykořisťováním”, čteme v listě adresovaném zemědělským odborům, které se obrátily o podporu k papeži a prezidentovi Italské republiky.

(jag)

1. května 2020, 11:04