Hledejte

Vatican News
Logo papežského videoposelství Logo papežského videoposelství 

Papež: Jáhni jsou strážci církevní služby

Květnové videoposelství papeže Františka, kterým doprovází úmysly Apoštolátu modlitby, se zaměřuje na jáhenskou službu v církvi.

Petrův nástupce vyzývá k modlitbě za trvalé jáhny, kteří se mají stávat živým znamením pro celé církevní společenství:

“Jáhni nejsou druhořadí kněží. Jsou součástí kléru a prožívají své povolání v rodině a s rodinou. Věnují se službě chudým, kteří na sobě nesou tvář trpícího Krista. Jáhni jsou strážci služby v církvi.

Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.”

Opakuje římský biskup květnový evangelizační úmysl celosvětové sítě modliteb s papežem v doprovodném videoposelství. Dodejme, že podle poslední církevní statistiky (za rok 2018) působí po celém světě 47500 stálých jáhnů.

(jag)

5. května 2020, 17:58