Hledejte

2020.05.03 Regina Coeli 2020.05.03 Regina Coeli 

Papež: Bůh navrhuje, nenařizuje

V poledne oslovil papež diváky, posluchače a čtenáře různých médiích v pravidelné nedělní promluvě před mariánskou modlitbou Regina caeli.

V komentáři k dnešnímu evangeliu (Jan 10,1-10), ve kterém Ježíš podává podobenství o dobrém pastýři, podal papež František věřícím souhrn pravidel pro rozlišování duchů, tedy dobrých a špatných hnutí, jež vznikají v duši. Mimo jiné řekl:

„Tyto odlišné hlasy znějí v nás. Existuje hlas Boží, který laskavě promlouvá do svědomí, a hlas pokušitele, svádějící ke zlu. Jak rozeznat hlas dobrého Pastýře od hlasu lupiče; jak rozlišit Boží inspiraci od ponoukání Zlého? Rozlišovat oba tyto hlasy je možné. Mluví totiž odlišnými jazyky, dotýkají se totiž našeho srdce protichůdným způsobem. Boží hlas nikdy nenutí. Bůh navrhujenenařizuje. Avšak zlý hlas svádí, přepadá, vnucuje: vzbuzuje oslnivé iluze a vábivé, leč pomíjivé emoce. Zpočátku se podbízí, sugeruje, že jsme všemohoucí, ale potom nás ponechává s prázdnotou v srdci a obžalovává: »Jsi ničím.« Boží hlas nás však s velikou trpělivostí koriguje, utěšuje a neustále živí nadějí.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Potom obrátil papež pozornost ke kalendáři významných dnů církevního života:

„Na dnešek připadá Světový den modliteb za povolání. Celý křesťanský život je vždycky odpovědí na Boží povolání, v každém životním stavu. Tento den nám připomíná Ježíšova slova o poli Božího království, které si žádá hodně práce i modlitby za to, aby Otec na svoji žeň poslal pracovat dělníky (Mt 9,37-38). Kněžství a zasvěcený život vyžadují odvahu a vytrvalost, a bez modlitby na této cestě nelze pokračovat. Vybízím proto všechny ke snažné modlitbě k Pánu, aby Svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k Jeho lásce.“

K probíhající pandemii Svatý otec podotkl:

„Ještě jednou bych chtěl vyjádřit svoji blízkost nemocným na Covid-19, těm kdo o ně pečují a všem, kteří jakýmkoli způsobem strádají pandemií. Současně bych rád podpořil a povzbudil mezinárodní spolupráci, která se projevuje různými iniciativami ve snaze o adekvátní a účinnou odpověď na tuto vážnou krizi, kterou prožíváme. Je totiž důležité dát dohromady transparentně a nezištně všechny vědecké kapacity, aby byly nalezeny vakcíny a léčebné procedury a zaručena  všeobecná dostupnost zásadních technologií, jež umožní každému nakaženému člověku v každé části světa obdržet nezbytnou zdravotní péči.“

Dále papež zmínil inciativu italské Asociace Meter, nejstarší organizace, která se v mezinárodním měřítku zabývá ochranou dětí před sexuálním zneužíváním na síti:

„Zvláštní zmínka patří Asociaci Meter, která pořádá Den pro děti, které se staly obětí násilí, zneužívání a lhostejnosti. Vybízím její představitele a činitele, aby spolu s různými výchovnými institucemi pokračovali ve svojí činnosti, pokud jde o prevenci a sensibilizaci lidského svědomí. A děkuji dětem z této Asociace, které mi zaslaly koláž ze sedmikrásek, které namalovaly.“

Zcela nakonec Petrův nástupce obrátil pozornost k probíhajícímu měsíci májových pobožností a oznámil chystanou mezináboženskou iniciativu na čtvrtek 14. května:

„Nedávno začal měsíc květen, mariánský měsíc, během něhož věřící rádi navštěvují poutní svatyně zasvěcené Madoně. Letos se vzhledem k sanitární situaci vydáváme do těchto míst víry a zbožnosti duchovně, abychom Srdci Nejsvětější Panny předložili svoje starosti, očekávání a plány do budoucna.

A poněvadž je modlitba všeobecnou hodnotou, přijal jsem návrh Výboru za mezilidské bratrství, aby se věřící všech náboženství dne 14. května duchovně spojili v modlitbě, postu skutky milosrdenství a vyprošovali lidstvu u Boha pomoc pro překonání pandemie koronaviru. Pamatujte na 14. květen, všichni věřící společně, věřící různých tradic k modlitbě, postu a skutkům milosrdenství.“

Po společné mariánské velikonoční modlitbě Regina caeli papež všem požehnal.

 

(mig)

3. května 2020, 13:16