Hledejte

Vatican News
2020.04.22 Udienza Generale 2020.04.22 Udienza Generale  (Vatican Media)

Země není pouze naším, ale Božím domovem

V knihovně Apoštolského paláce dnes dopoledne pronesl papež pravidelnou katechezi v rámci již sedmé virtuální generální audience. Tématicky vybočovala z cyklu katechezí o blahoslavenstvích podle Matoušova evangelia. Byla věnována 50. výročí vyhlášení tzv. Dne Země, součásti pomyslného kalendáře významných dnů OSN, kterým tato organizace prezentuje svoji agendu.

Katecheze byla uvedena biblickým čtením z knihy Geneze (2,8-9.15), jež líčí, jak Bůh vysadil zahradu Eden a v ní rozmanité stromy, napohled krásné a s ovocem dobrým k jídlu, strom života uprostřed zahrady a strom poznání dobra a zla. Tam Hospodin usadil člověka, aby ji obdělával a chránil. Na tento biblický popis prvopočátku stvoření navázal papež František a mimo jiné řekl:

Jak můžeme obnovit harmonický vztah k Zemi a ke zbytku lidstva? Často ztrácíme vizi harmonie, kterou působí Duch svatý. I ve společném domově, na Zemi, v našich mezilidských vztazích, s bližními, nejchudšími, se Zemí... Jak obnovit tuto harmonii? Potřebujeme se dívat novým způsobem na svůj společný domov, který - aby bylo jasno - není skladištěm vytěžitelných zdrojů. Přirozený svět je pro nás věřící „evangeliem stvoření“ a vyjadřuje tvůrčí moc Boha, který utváří lidský život a umožňuje světu existovat společně s tím, co obsahuje, k záchově lidstva. Biblická zpráva o stvoření končí takto: »Bůh viděl všechno, co udělal, a hle – bylo to velmi dobré« (Gen 1,31). Když vidíme tyto přírodní tragédie, které jsou odpovědí Země na naše špatné počínání, říkám si: „Pokud bych se nyní zeptal Pána, co si o tom myslí, nedomnívám se, že mi řekne: „Je to velmi dobré!“. Zničili jsme Pánovo dílo. Slavením Dne Země jsme zváni k opětovnému nalezení smyslu posvátné úcty k Zemi, protože není pouze naším, ale také Božím domovem. Odtud v nás vyvstává vědomí, že stojíme na zemi svaté!

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

 

(mig)

22. dubna 2020, 12:15