Hledejte

Vatican News
Jan Pavel I. Jan Pavel I. 

Vzniká Vatikánská nadace Jana Pavla I.

Papež František ve shodě s Kodexem kanonického práva a Ústavou Městského státu Vatikán založil Vatikánskou nadaci Jana Pavla I. Vyšel tak vstříc návrhům na vznik instituce, která by se zaměřila na hlubší studium života, myšlení a učení tohoto ctihodného papeže. Nadace zároveň podpoří badatelskou činnost o Albertu Lucianim, jehož pontifikát trval jediný měsíc (26.8.1978 – 28.9. 1978), a bude šířit jeho spisy.

Rozhodnutí o zřízení nadace padlo 10. února t.r. při papežské audienci pro státního sekretáře Svatého stolce. Kardinál Parolin o něm informuje v reskritpu po audienci (Rescriptum ex audientia Ss.mi) ze dne 17. února, který dnes zveřejnil Svatý stolec. Mezi konkrétními cíli nadace se vypočítává péče o kulturní a duchovní odkaz papeže Jana Pavla I., organizace konferencí, seminářů a studijních setkání, vypisování stipendií a vyhlašování cen, nakladatelská činnost, přibližující jak vlastní badatelské výsledky, tak díla jiných autorů, a konečně funkce jakéhosi styčného bodu mezi obdobnými institucemi působícími v Itálii i zahraničí.

Papež František jmenoval předsedou Nadace Jana Pavla I. státního sekretáře Svatého stolce, kard. Pietra Parolina, který určil složení správní rady této nové vatikánské instituce. Na počáteční pětileté období do ní vstupují dr. Stefania Falasca, která se zároveň ujme úřadu náměstkyně předsedy nadace, kard. Beniamino Stella, mons. Andrea Celli, o. Davide Fiocco, dr. Lina Petri a dr. Alfonso Cauteruccio.

Prefekt Kongregace pro klérus, kard. Stella, vede beatifikační proces Jana Pavla I., zatímco italská novinářka a historička Falascová je vicepostulátorkou této kauzy. Mons. Andrea Celli je knězem římské diecéze, o. Davide Fiocco vyučuje na Teologické fakultě v Bolzanu a spolupracoval na positio ke kanonizační kauze Jana Pavla I., přičemž na základě těchto podkladů sepsal biografii “ex documentis” papeže Lucianiho. Lina Petri je Lucianiho neteří (dcerou papežovy mladší sestry Antonie Lucianiové) – vystudovala lékařství, avšak po tři desetiletí pracovala v Tiskovém středisku Svatého stolce. Dr. Alfonso Cauteruccio působí na státním sekretariátu Svatého stolce.

Nově založená nadace bude spolupracovat s vědeckým výborem, do něhož bude zvoleno šest stálých členů z řad zkušených odborníků. U příležitosti výjimečných iniciativ, projektů, studií, bádání a konzultací bude možné vědecký výbor dočasně rozšířit o další členy.

(jag)

28. dubna 2020, 13:16