Hledejte

Vatican News

Velkopáteční obřady ve Vatikánu v obrazech

Velkopáteční obřady probíhaly ve Vatikánské bazilice u oltáře Katedry sv. Petra od 18 hodin. Homilii pronesl podle tradice papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa. Mimořádné podmínky, diktující omezený počet účastníků a celkově oproštěný ráz liturgie, vystupňoval důraz na adoraci kříže.

Papež František sňal červený ornát a stanul v modlitbě před Ukřižovaným od sv. Marcela. Gotický kříž s řezbou Krista, v jehož podobě se ušlechtilá krása klasického umění snoubí se severskou expresí ukazující znaky mučení, se stal skutečným středem památky Utrpení Páně.  Bílá postava papeže s karmínovou červení kněžské štoly v modlitbě před křížem, políbení zmučeného Spasitelova těla i gesto, v němž se postavil za kříž a hlavou podepřel jeho dřevo, jakoby jej v modlitbě nesl k adoraci celému světu, hluboce symbolicky vystihují letošní velikonoce prázdných chrámů.

(job)

11. dubna 2020, 12:30