Hledejte

Vatican News
Vžkříšený Kristus s učedníky Vžkříšený Kristus s učedníky 

Poslední slovo nemá smrt, nýbrž život

V poledne, jak je zvykem na Velikonoční pondělí, pronesl papež promluvu před mariánskou modlitbou Regina caeli, která během velikonoční doby nahrazuje modlitbu Anděl Páně. Tento den, který následuje po Zmrtvýchvstání Páně, je ve 119 zemích světa dnem volna a bývá v Itálii označován také jako „andělovo pondělí“ na přípomínku anděla, který oznámil ženám Kristovo vzkříšení.

Papež František komentoval dnešní evangelium (Mt 28,8-15) v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce. Mimo jiné řekl: 

Nejprve ženy, potom učedníci a zvláště Petr konstatují událost vzkříšení. Ježíš jim předpovídal vícekrát, že po umučení a ukřižování vstane z mrtvých, ale učedníci tomu nerozuměli, protože ještě nebyli připraveni. Jejich víra musela učinit kvalitativní skok, který mohl vyvolat pouze Duch svatý, který je darem Zmrtvýchvstalého. Na začátku knihy Skutků apoštolů čteme o Petrovi jak otevřeně a odvážně prohlašuje: »Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme toho svědky« (srov. Sk 2,32). Jako by říkal: „Já se stavím za něho, dávám za Něho život.“ A potom za Něho život položil. Od té chvíle se zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, šíří všude, dosahuje každý cíp země a stává se poselstvím naděje pro všechny. Ježíšovo vzkříšení nám říká, že poslední slovo nemá smrt, nýbrž život. Vzkříšením jednorozeného Syna prokázal Bůh Otec v plnosti svoji lásku a smilování vůči lidstvu všech dob.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy najdete ZDE

Po promluvě před polední velikonoční mariánskou modlitbou Petrův nástupce ještě dodal:

Drazí bratři a sestry, slyšeli jsme o ženách, které učedníkům oznámily, že Ježíš vstal z mrtvých. Dnes bych si spolu s vámi chtěl připomenout přínos mnoha žen, které také v této době zdravotní krize pečují o druhé: lékařky, ošetřovatelky, příslušníce pořádkových sil a pracovnice nápravných zařízení, prodavačky.. a množství maminek a sester, které jsou doma s rodinami, dětmi, starými a nemohoucími. Někdy riskují, že budou vystaveny násilí kvůli soužití, jehož příliš velkou tíži nesou. Modleme se za ně, aby jim Pán dal sílu a naše komunity společně podporovaly jejich rodiny. Kéž Pán dodává odvahu ženám pokračovat stále dál.

Potom obrátil papež František pozornost k některým zemím, nejvíce postiženým koronavirem.

V tomto velikonočním týdnu bych chtěl se sympatií a vřelostí připomenout všechny země, těžce postižené koronavirem. Některé mají velký počet nakažených i zemřelých, zvláště Itálie, USA, Španělsko, Francie... seznam je dlouhý! Modlím se za všechny, nezapomeňte, že papež je vám nablízku modlitbou.

 

(mig)

13. dubna 2020, 13:16