Hledejte

Vatican News
2020.04.15 Udienza Generale 2020.04.15 Udienza Generale  (Vatican Media)

Petrův nástupce: Pán chápe svůj pokoj jinak než tento svět

Dnes dopoledne se v obvyklou hodinu konala již pošesté internetová generální audience přenášená z knihovny Apoštolského paláce. Uprostřed velikonočního oktávu věnoval papež tuto katechezi další části cyklu O blahoslavenstvích a vybral k ní čtení z listu svatého Pavla (Ef 2, 14-18).

Apoštol národů píše Efesanům, že „jen Kristus je náš pokoj“, protože na svém těle zrušil příčinu každého nepřátelství. Papež František pak komentoval sedmé blahoslavenství z Matoušova evangelia (5,9) »Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny« a mimo jiné řekl:

Musíme se zorientovat mezi dvěma pojmy pokoje: První je biblický a je vyjádřen překrásným slovem šalom, které označuje hojnost, rozkvět a blahobyt. Když se hebrejsky přeje šalom vyjadřuje se přání krásného, plného a vzkvétajícího života, ale také pravdivého a spravedlivého života, který dojde naplnění v Mesiáši, knížeti pokoje (srov. Iz 9,6; Mich 5,4-5). Potom je další, rozšířenější smysl, který slovem „pokoj“ označuje určitý druh vnitřního klidu a pokoje. Toto je moderní, psychologický a subjektivnější pojem. Obecně se má za to, že pokoj je klid, harmonie a vnitřní rovnováha. Tento akcent slova „pokoj“ je neúplný a nesmí se absolutizovat, protože neklid může v životě představovat důležitý moment růstu. Pán do nás častokrát zasévá nepokoj, abychom se vydali vstříc Jemu a nalezli Jej. V tomto smyslu jde o významný moment růstu, zatímco vnitřní klid může odpovídat ochočenému svědomí a nikoli duchovnímu vykoupení. Pán musí nezřídka být »znamením odporu« (srov. Lk 2,34-35) a otřásat  našimi falešnými jistotami, aby nás přivedl ke spáse. V takové chvíli se nám zdá, že postrádáme pokoj, avšak Pán nás tak uvádí na cestu, abychom dosáhli pokoje, kterým nás obdaří On sám.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na závěr Petrův nástupce po společné modlitbě Otče náš všem požehnal.

 

(mig)

15. dubna 2020, 14:17