Hledejte

Vatican News
PARAGUAY-JESUIT-MISSIONS-ROUTE PARAGUAY-JESUIT-MISSIONS-ROUTE  (AFP or licensors)

Papež: Osvojme si eucharistické vnímání Krista

Papež František se duchovně připojil k připomínce pětistého výročí první mše svaté na argentinském území, a to jako “syn argentinského národa a člen tamního Božího lidu, který děkuje Pánu za jeho věrnost a oslavuje ji”, jak píše v poselství biskupovi diecéze Rio Gallegos.

Právě mons. Jorge García Cuerva v kapli biskupského paláce ve středu 1. dubna připomenul toto výročí bez účasti dalších věřících při bohoslužbě, která se původně měla konat v Puerto San Julián, dějišti první eucharistie na argentinské půdě v roce 1520. Svatý otec v úvodu poselství zmiňuje rozsáhlé přípravy na jubileum, které původně mělo dospět i do nejodlehlejších koutů Argentiny, avšak bylo zrušeno kvůli pandemii, jež “nás všechny překvapila, šokovala a donutila ke změně činností a priorit”.

Jsme jako učedníci, kteří kráčí do Emauz se zasmušilou tváří a jsou znepokojeni vývojem a důsledky dění, popisuje František nynější pocity. “Jak je krásné, že v tomto kontextu můžeme požádat Pána: Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil” (Lk 24,29). Ježíšova přítomnost v Eucharistii nás tiše a diskrétně provází po více než pět století a je svátostí smlouvy, kterou Bůh uzavřel se svým lidem. Pán je v našem středu a povzbuzuje nás na cestě.”

V těchto chvílích, kdy se mezilidské kontakty odměřují anebo se jim brání, je podstatné připomenout si anebo si osvojit toto eucharistické vnímání, jemuž nás může naučit jedině Pán, zdůrazňuje dále Petrův nástupce. “Včera jako dnes se Pánova slova »To konejte na mou památku!« rozléhají různými městy, farnostmi, kaplemi, nemocnicemi, školami, domy a městskými čtvrtěmi. Kněží nadále rozmnožují chléb, aby nikomu nechyběl pokrm, který dává život. Pánovi kněží, kteří dokáží “milovat svého bližního jako sami sebe” (Mt 22,39), tvořivě vymýšlejí, jak zajistit, aby nikdo nezůstal na kraji cesty”, popisuje papež František.

Ona slova »To konejte na mou památku!« jsou památkou Pánovy milosrdné lásky, jeho slitovnosti a účasti na společné oběti. Díky nim rozpoznáváme, že nejsme pouhými adresáty okolních problémů, nýbrž potenciálními tvůrci dobra. Dovolme jim, abychom se skrze jejich požehnání darovali “jako chléb lámaný za život světa” (Benedikt XVI., Sacramentum Caritatis, 88), naléhá římský biskup v závěru poselství, zaslaného do jeho vlasti.

 

(jag)

2. dubna 2020, 13:45