Hledejte

Vatican News
2020.04.26 Regina Coeli 2020.04.26 Regina Coeli  (Vatican Media)

Papež: Bojujeme proti koronaviru, musíme bojovat i proti malárii

V poledne pronesl papež z knihovny Apoštolského paláce v přímém streamingovém přenosu pravidelnou promluvu před mariánskou modlitbou Regina caeli.

Komentoval dnešní evanglieum (Lk 24, 13-35), jež vypráví o dvou cestách, které podnikli dva učedníci: z Jeruzaléma do Emauz a zpět.

Na té první je Pán, který kráčí po jejich boku, ale oni jej nepoznávají; na té druhé už jej nevidí, ale vnímají Jeho blízkost. První projdou sklíčeni a bez naděje; tu druhou běží, aby ostatním přinesli skvělou zprávu o setkání se Zmrtvýchvstalým Ježíšem.

Dvě odlišné cesty oněch prvních učedníků říkají dnes nám, Ježíšovým učedníkům, že máme před sebou dva odlišné směry. Prvním je směr těch, kteří se jako oni dva nechávají ochromit životním zklamáním a jdou kupředu sklíčeně. A potom je tu cesta těch, kteří nekladou na první místo sebe a svoje problémy, nýbrž Ježíše, který navštěvuje nás i bratry, kteří čekají na Jeho návštěvu i na to, že se o ně postaráme my. To je ten zvrat: přestat kroužit kolem vlastního já, svých minulých zklamání, neuskutečněných ideálů a mnoha špatností svého života. Často kroužíme a kroužíme... Zanechem toho a jděme vpřed s pohledem upřeným k velkolepější realitě a k pravému životu: Ježíš žije a má mne rád. Změna směru spočívá v přechodu od myšlenek na moje já k realitě mého Boha; v přechodu, který - s využítím jiné slovní hříčky - vede od „kdyby“ k „nyní“. Od onoho „kdyby On byl Tím, kdo nás vysvobodí“ nebo „kdyby mne Bůh vyslyšel“, „kdyby bylo po mém“ a „kdybych to či ono...“ Takové stížnosti neposlouží nám, ani druhým. Tyto naše „kdyby“ se tolik podobají oněm „kdyby“ emauzských učedníků. Ti však přecházejí k onomu „nyní“: Pán skutečně vstal a jde s námi. Ano, nyní, nikoli zítra, se vydáme na cestu, abychom Jej hlásali.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě a modlitbě Vesel se nebes Královno Petrův nástupce všem požehnal. Potom jako obvykle komentoval dění ve světě:

„Na včerejšek připadl Světový den boje OSN proti malárii. Bojujeme proti pandemii koronaviru a je zapotřebí usilovně čelit prevencí a terapií také malárii, která ohrožuje miliardy lidí v mnoha zemích. Jsem nablízku všem nemocným a těm, kteří se přičiňují o to, aby měl každý člověk přístup k dobrým zdravotnickým službám.“

Malárii podlehne ročně 400-500 tisíc lidí, koronaviru letos podlehlo 200 000 lidí.

Papež pak obrátil pozornost k Polsku:

„Zdravím rovněž všechny, kdo se dnes v Polsku účastní »Národního čtení Písma svatého«. Již mnohokrát jsem řekl a chtěl bych znovu říci, jak důležité je zvyknout si číst evangelium. Pár minut denně. Nosme jej v kapse či tašce. Ať je nám stále nablízku i fyzicky a čteme si v něm trochu každý den.“

Nakonec Svatý otec připomněl list, který v sobotu adresoval všem věřícím:

„Za pár dnů začne měsíc květen, zvláště zasvěcený úctě k Panně Marii. Krátkým listem, včera publikovaným, jsem vybídnul věřící, aby se tento měsíc modlili svatý růženec společně se dvěma modlitbami, které jsem dal všem k dispozici. Naše Matka nám bude pomáhat, abychom s větší vírou i nadějí čelili zkoušce, kterou prožíváme.“

Potom se papež jako obvykle rozloučil přáním hezké neděle a prosbou k věřícím o modlitbu za sebe.

 

(mig)

26. dubna 2020, 13:28