Hledejte

Vatican News
2020.04.29 Udienza Generale 2020.04.29 Udienza Generale  (Vatican Media)

Nechápat blahoslavenství pronásledovaných pro spravedlnost jako fňukání

Dopoledne pronesl Petrův nástupce z knihovny Apoštolského paláce v přímém přenosu pravidelnou středeční katechezi. Byla uvedena čtením osmého blahoslavenství z Matoušova evangelia (Mt 5,10-12) o pronásledovaných pro spravedlnost.

Svoji katechezi papež končil slovy:

Vyloučení a pronásledování, dá-li nám k tomu Bůh milost, připodobňuje ukřižovanému Kristu, přidružuje nás k Jeho utrpení a je manifestací nového života. Tímto životem je samotný život Krista, který byl pro nás lidi a pro naši spásu »opovržen, opuštěn od lidí« (Iz 53,3; Sk 8,30-35). Přijetí Jeho Ducha nám může vložit do srdce tolik lásky, vedoucí až k obětování života za svět bez kompromisů s jeho klamy a snášením jeho opovržení. Kompromisy se světem představují úskalí. Křesťan je stále pokoušen ustupovat světu, světskému duchu. Toto odmítání ústupků a vydání se cestou Ježíše Krista je životem nebeského království, největší radostí, opravdovým veselím. V pronásledování je pak neustále přítomen Ježíš, jenž nás provází, těší a posiluje Duchem, který pomáhá jít vpřed. Neklesejme na mysli, vyvolává-li důsledný život podle evangelia u lidí pronásledování. Duch je nám na této cestě vždycky oporou.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V pozdravu adresovanému věřícím italského jazyka připomněl papež dnešní svátek spolupatronky Itálie a Evropy:

Na dnešek připadá svátek svaté Kateřiny Sienské, spolupatronky Itálie. Tato velká ženská postava čerpala ze spojení s Ježíšem odvahu k činu a nevyčerpatelnou naději, která jí byla oporou v nejobtížnějších chvílích, kdy se zdálo, že je vše ztraceno, a umožnila jí, aby svojí vírou ovlivnila nejvyšší občanské a církevní úrovně. Její příklad ať každému pomáhá spojovat křesťanskou důsledností intenzivní lásku k církvi s účinnou péčí o občanskou společnost, zejména ve chvílích této zkoušky. Prosím svatou Kateřinu, aby během této pandemie chránila Itálii, a chránila Evropu, protože je také patronkou Evropy, a opatrovala celou Evropu, aby zůstala jednotná.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

 

(mig)

29. dubna 2020, 13:32