Hledejte

Vatican News
Kaple s obrazem Krista namalovaného podle vize  sv. Faustyny v Santo Spirito in Sassia Kaple s obrazem Krista namalovaného podle vize sv. Faustyny v Santo Spirito in Sassia 

František oslaví neděli Božího milosrdenství v Santo Spirito in Sassia

V neděli 19. dubna na svátek Božího milosrdenství bude papež František celebrovat mši svatou v Santo Spirito in Sassia. Tento kostel nedaleko Svatopetrské kolonády je v Římě centrem spirituality rozšířené sv. Faustynou Kowalskou a sv. Janem Pavlem II.

V roce 2000 ustanovil Jan Pavel II. svátek Božího milosrdenství na poslední den velikonočního oktávu, neděli nazývanou také “in Albis” podle bílého roucha, které toho dne oblékali novokřtěnci na znamení nového života v Kristu. Papež František se tuto neděli odebere do kostela Svatého Ducha, aby tam sloužil od11 hodin mši svatou a následně vedl modlitbu Regina Coeli. 

Petrův nástupce se tak vrátí do tohoto chrámu 20 letech poté, co sv. Jan Pavel II. v den kanonizace sv. Faustyny Kowalské 30. dubna jubilejního roku 2000 ustanovil svátek, podle přání, které této polské řeholnici v jedné z mystických vizí svěřil sám Ježíš.

Kostel Santo Spirito in Sassia se stal oficiálně centrem spirituality Božího milosrdenství již v roce 1994 se schválením tehdejšího kardinála vikáře Camilla Ruiniho. O rok později, 23. dubna 1995, právě na neděli “in Albis”, sloužil na tomto místě bohoslužbu Jan Pavel II. V jejím závěru požehnal obraz Milosrdného Ježíše, uctívaný v tomto chrámu. “Je příhodné a významné, aby právě tady, vedle pradávného špitálu, zněla modlitba a vytrvalá přímluva za zdraví těla i ducha,” řekl tehdy papež Wojtyła s odkazem na dlouhou historii kostela, jehož kořeny sahají k Saskému špitálu založenému na tomto místě již 9. století. 

Polská mystička Faustyna Kowalská z kongregace sester Matky Božího milosrdenství zemřela v Krakově v roce 1938 ve svých 33 letech. Podle jejích mystických vizí namaloval roku 1934 Evžen Kazimirowski ve Vilně obraz Spasitele, který pozvedá svou pravici k požehnání a jeho levá ruka se dotýká hrudi, odkud vycházejí dva paprsky. Jak Faustyna popisuje ve svém Deníčku, jejich význam vysvětlil sám Ježíš : „Světlý paprsek znamená vodu, která ospravedlňuje duše, červený paprsek znamená krev, která je životem duší. Šťasten, kdo v nich bude žít, protože toho nedostihne ruka spravedlivého Boha“ (D 299). U Ježíšových nohou je nápis: Ježíši, důvěřuji Ti!

Spiritualita Božího milosrdenství byla Janu Pavlu II. blízká od mládí a Prozřetelnost chtěla, že se zvláštním způsobem dotkla jeho života. O vigílii svátku Božího milosrdenství, který sám ustanovil, 2. dubna 2005, byl Karol Wojtyła povolán do věčného domova. Jeho nástupci pak ctili toto datum také při volbě data beatifikace a kanonizace. Obě tyto slavnosti se udály na neděli Božího milosrdenství: Benedikt XVI. blahořečil Jana Pavla II. 1. května 2011 a František jej kanonizoval 27. dubna 2014.

(job)

17. dubna 2020, 13:05