Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Děkuji za vaši práci a příběhy plné naděje, píše papež novinám ulice

„Život milionů lidí, kteří se již potýkali s mnoha vážnými problémy a nyní na ně dolehla pandemie, se změnil a prochází tvrdou zkouškou. Nejzranitelnějším, takříkajíc neviditelným lidem a bezdomovcům hrozí, že zaplatí nejvyšší cenu“. Těmito slovy se otevírá poselství, které papež František zaslal tzv. streetpaperům, tedy novinám ulice, vydávaným po celém světě.

„Rád bych pozdravil celý okruh lidí, kteří se shromažďují kolem novin ulice“, píše Svatý otec, „a zejména jejich prodejce, jimiž jsou v převážné většině lidé bez domova, silně marginalizovaní, nezaměstnaní. Tisíce lidí z celého světa žijí a mají práci díky těmto jedinečným tiskovinám“.

Papež František věnuje okrajovým médiím trvalou pozornost, jak dosvědčuje několik rozhovorů, které jim poskytl. Před pěti lety přijal redaktory nizozemského pouličního magazínu Straatnieuws a promluvil pro farní list argentinských periferií La Carcova, který obyvatelům buenosaireských chudinských čtvrtí roznášejí dobrovolníci. Před pastorační návštěvou Milána v únoru 2017 jej v Domě svaté Marty navštívili novináři z milánského měsíčníku Scarp de´tenis, který publikuje za podpory ambroziánské Charity a postupně se rozšířil do dalších italských velkoměst.

Právě toto periodikum papež zmiňuje ve svém dnešním poselství: „V Itálii mám na mysli pěkný charitní projekt Scarp de´tenis, který umožňuje více než sto třiceti lidem, žijícím ve svízelných situacích, aby dosáhli na příjem a s ním též na základní občanská práva.“ Scarp de´tenis, doslova „Tenisky“ je nejrozšířenějším italským pouličním magazínem, který vychází nepřetržitě od roku 1996. Tiskne se v nákladu dvaceti tisíc čísel a prodává se v ulicích a farnostech dvanácti italských měst. Jeho prodejci si ponechávají polovinu z každého prodaného výtisku. Příští číslo, datované 9. května, mimo jiné přinese dnešní papežovo poselství.

„Chtěl bych vyjádřit“, pokračuje římský biskup, „že jsem nablízku novinářům, dobrovolníkům a lidem, kteří žijí díky těmto projektům a za těchto časů snaživě pracují na mnoha inovativních nápadech. Pandemie ztížila vaši činnost, avšak jsem si jist, že rozsáhlá světová síť novin ulice z ní vyjde silnější, než byla dřív. Pokud se v těchto dnech zadíváme na ty nejchudší z nás, může nám to pomoci v uvědomění toho, co se reálně přihodilo a jaké je naše skutečné postavení. Všechny vás povzbuzuji a projevuji bratrské přátelství. Děkuji za práci, kterou děláte, informace, které přinášíte, a nadějné příběhy, které vyprávíte“, uzavírá papež František poselství streetpaperům.

Mezinárodní síť novin ulice (INSP) sdružuje více než stovku tiskovin, zveřejňovaných v 35 zemích a 25 různých jazycích. Náleží k nim rovněž český Nový prostor. Všechny tyto tiskoviny se nyní vyrovnávají s bezprecedentní situací, protože jejich prodejci se nemohou volně pohybovat v ulicích. Mnohé proto přešly na mimořádná digitální vydání a žádají dárce o finanční podporu.

(jag)

27. dubna 2020, 13:08