Hledejte

Vatican News
2020.04.01 Papa Francesco Udienza Generale in Biblioteca del Palazzo Apostolico 2020.04.01 Papa Francesco Udienza Generale in Biblioteca del Palazzo Apostolico  

Čisté srdce je výsledkem procesu, zahrnující osvobození i odříkání

Již čtvrtou středeční katechezi pronesl papež pouze před kamerami, v úzkém okruhu svých spolupracovníků a televizního štábu, z knihovny Apoštolského paláce nad Svatopetrským náměstím.

Předcházelo ji jako obvykle čtení biblického úryvku v osmi jazycích. Petrův nástupce vybral úryvek z prvního listu Korinťanům (1 Kor 13,11-12), kde svatý Pavel mluví o vývoji řeči, poznání, usuzování a vidění Boha. Říká: »Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak Bůh poznává mne«. Papež František potom pokračoval v cyklu katechezí o blahoslavenstvích podle Matoušova evangelia a věnoval se šestému z nich: »Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha«. Svoji promluvu zakončil slovy:

Toto blahoslavenství je tak trochu plodem těch předchozích. Pokud vnímáme žízeň po dobru, jež přebývá v nás a uvědomujeme si, že žijeme z milosrdenství, začínáme cestu osvobození, která potrvá celý život a vede až do nebe. Je to seriózní práce, kterou koná Duch svatý, pokud mu dáme prostor, aby jednal, a jsme otevřeni působení Ducha svatého. Proto můžeme říci, že je to dílo Boha v nás – uprostřed zkoušek a životní očisty – a toto dílo Boží, Ducha svatého, vede k obrovské radosti, k pravému pokoji. Nemějme strach, otevřme brány svého srdce Duchu svatému, aby nás očistil a vedl cestou vstříc plné radosti.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

To byla katecheze papeže Františka, který zcela na závěr, po přečtení souhrnu katechezí v sedmi jazycích, recitoval spolu se svými spolupracovníky modlitbu Páně, po níž udělil apoštolské požehnání.

 

(mig)

1. dubna 2020, 13:09