Hledejte

Zvláštní papežský úmysl modlitby za svět

Celosvětová síť modlitby s papežem zveřejnila krátké videoposelství se zvláštním úmyslem modlitby Svatého otce:

Všichni společně se modleme za nemocné, za trpící lidi. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli, všichni společně, modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici.

Zakončil Svatý otec zvláštní výzvu apoštolátu modlitby.

24. března 2020, 17:06