Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer  (ANSA)

Papež: Nikdy neveďte dialog s pokušením

Na Svatopetrském náměstí se dnes za pošmourného počasí sešlo asi 1500 lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež komentoval evangelium první neděle postní (srov. Mt 4,1-11) o pokušeních Ježíše na poušti.

Také dnes vniká satan do života lidí, aby je pokoušel lákavými návrhy. Mísí svůj hlas mezi spoustu jiných, které se snaží ochočit vědomí. Z mnoha stran přicházejí vzkazy, jež vybízejí, abychom „zkusili“ a zakusili opojení z přestupku. Ježíšova zkušenost nás učí, že pokušení je ponoukáním vydat se cestami, které jsou alternativami těch Božích. Říkají: „Udělej to, není problém, Bůh pak promine! Dopřej si den radosti.“ Ale je to hřích. „Ne, to nic není.“ Alternativní cesty dávají pocit soběstačnosti, požitek samoúčelného života. Všechny jsou ale iluzorní: brzy je zřejmé, že čím více se vzdálíme Bohu, tím více cítíme svoji bezbrannost a nemoucnost před velkými životními problémy.

Panna Maria, Matka Toho, který rozdrtil hlavu hada, ať nám v této postní době pomáhá bdít v pokušeních a nepodléhat žádnému z idolů tohoto světa, abychom v boji proti zlu následovali Ježíše a dokázali také zvítězit jako Ježíš.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež František jako obvykle jmenoval a pozdravil skupinky poutníků, přítomných na Svatopetrském náměstí, a po krátké odmlce dodal:

Jsem poněkud zarmoucen přicházejícími zprávami o mnoha uprchlících, mužích, ženách a dětech, vyhnaných válkou, o migrantech, kteří hledají ve světě útočiště a pomoc. V těchto dnech je tato věc  velmi silná. Modleme se za ně.“

Potom papež zmínil dnes zahájená duchovní cvičení, která každoročně organizuje v exercičním domě v Aricci nedaleko Říma pro sebe a svoje spolupracovníky z římské kurie.

Prosím vás, abyste také pamatovali v modlitbě na duchovní cvičení římské kurie, začínající dnes večer v Aricci. Mně letos, bohužel, nastuzení nutí k neúčasti, ale budu sledovat meditace odtud. Duchovně se spojím s kurií a všemi, kdo se modlí, a vykonám si duchovní cvičení doma.“

Po společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

1. března 2020, 18:59