Hledejte

Vatican News
Pope Francis delivers the weekly Angelus prayer as it is streamed via video over the internet from inside the Vatican Pope Francis delivers the weekly Angelus prayer as it is streamed via video over the internet from inside the Vatican  (Vatican Media)

Odpovědí Boha na problém smrti je Ježíš

Dnes již počtvrté pronášel papež nedělní promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně za přítomnosti pouhých několika spolupracovníků ve streamingovém přenosu z knihovny Apoštolského paláce.

Ve své promluvě komentoval poněkud obšírněji než při ranní mši evangelium páté neděle postní (Jan 11,1-45) o vzkříšení Lazara a zakončil ji slovy:

Vzkříšení Lazara je znamením znovuzrození, které ve věřícím uskutečňuje křest úplným zasazením do Kristova Velikonočního mystéria. Působením a mocí Ducha svatého je křesťan člověkem, který putuje životem jako nové stvoření, je stvořen k životu a jde vstříc životu. Panna Maria ať nám pomáhá, abychom byli soucitní jako její Syn Ježíš, který na Sebe vzal naši bolest. Každý z nás ať je nablízku těm, kdo jsou zkoušeni, a stává se pro ně odleskem Boží lásky a laskavosti, která osvobozuje od smrti a umožňuje životu zvítězit.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po promluvě následovala mariánská modlitba Anděl Páně a apoštolské požehnání. Petrův nástupce potom zmínil některé aktuální události, počínaje nedávnou výzvou generálního tajemníka OSN:

V uplynulých dnech generální tajemník Spojených národů pronesl výzvu ke »globálnímu a okamžitému zastavení palby ve všech koutech světa«, přičemž poukázal na aktuální krizi virového onemocnění Covid-19, které nezná hranic. Je to výzva k naprostému příměří.

Připojuji se k těm, kteří tuto výzvu přijali, a vybízím všechny k jejímu následování a k zastavení veškerého ozbrojeného nepřátelství, k vytvoření humanitárních koridorů, k diplomatické otevřenosti a pozornosti vůči těm, kdo jsou nejvíce zranitelní.

Kéž společné nasazení proti pandemii přivede všechny k uznání, že potřebujeme posílit bratrské svazky jako členové jediné rodiny. Kéž vzbudí zejména ve státních představitelích a dalších zainteresovaných stranách nové úsilí o překonání nevraživosti. Konflikty se nevyřeší válkou! Je nezbytné překonávat antagonismy a kontrasty pomocí dialogu a konstruktivním hledáním míru.

V této chvíli myslím zvláště na všechny lidi, kteří strádají nuceným soužitím ve skupině: v domovech důchodců, kasárnách.. a zvláště bych chtěl zmínit lidi ve vězeních. Četl jsem oficiální zprávu Komise pro lidská práva, jež mluví o problému přetíženosti nápravných zařízení, což by mohlo vést k tragédii. Prosím zodpovědné představitele, aby byli vnímaví k tomuto vážnému problému a přijali opatření nezbytná k zamezení dalších tragédií.

Zcela nakonec papež popřál hezkou neděli všem divákům a posluchačům, a ke své obvyklé výzvě na rozloučenou: „Prosím vás nezapomeňte se za mne modlit“ s úsměvem přidal „já se za vás modlím“.

 

(mig)

29. března 2020, 15:44