Hledejte

2020.03.25 Santuario di Nostra Signora di Bonaria, Cagliari 2020.03.25 Santuario di Nostra Signora di Bonaria, Cagliari 

Kéž dnešní lidstvo nadále rozmlouvá s Pánem, píše papež na Sardinii

Papež František adresoval osobní list arcibiskupovi sardinského Cagliari, Giuseppemu Baturovi, u příležitosti mimořádného jubilejního roku, který připomíná 650. výročí nalezení mariánské sošky Panny Marie, vzývané pod titulem Bonaria, doslova Matky příznivého větru.

Legenda vypráví o lodi, plující z Katalánska, která se 25. března 1370 ocitla v bouři. Námořníci se proto rozhodli, že do moře vyhodí veškerý náklad, včetně jedné těžké bedny. Jakmila se tato bedna dotkla hladiny, bouře se utišila. Bedna pak dorazila až do přístavu v Cagliari, nad nímž se tyčí vrcholek, kde již existoval dosud činný klášter mercedářů. Tamní řeholníci v ní našli sošku Panny Marie, která drží na jedné paži Ježíška a v druhé ruce zažehnutý svícen. Úcta k milostné Madoně se rychle rozšířila po celé Sardinii, zejména mezi námořníky, kteří ji vzývali jako ochránkyni před každou plavbou. Španělští konkvistadoři po ní nazvali dnešní argentinské hlavní město, Buenos Aires. Papež Pius X. prohlásil 13.9.1907 Marii Bonarii hlavní patronkou Sardinie, což je patrné také na řadě žen, které nosí její jméno.

Papež v listě vzpomíná na svou návštěvu italského ostrova před necelými sedmi lety a duchovně se připojuje k oslavám diecézního společenství. Připomíná, že nález sošky “Naší Paní pocházející z moře” duchovně i občansky změnil jak město Cagliari, tak celou Sardinii. Návrší se svatyní, která jí byla věnována, se stalo místem nesčetných milostí i obrácení, oporou mariánské zbožnosti a centrem, z něhož vyzařovalo evangelium. Hora je totiž v biblické tradici prostorem, kde se člověk setkává s Bohem, oázou ticha, kde může zaslechnout jeho hlas, který v jemném vánku promlouvá k srdcím pokorných lidí, aby je utěšil a učinil z nich posly naděje mezi jejich bratry, píše František a přeje si, aby též dnešní lidstvo, které se ocitlo v nouzi, mohlo rozmlouvat s Pánem skrze poselství Panny Marie z Bonaria. Kéž četní její ctitelé o ní vydávají důstojné svědectví, stále více lnou ke Kristu a velkoryse se vydávají bratrům, zejména těm nejpotřebnějším, uzavírá Svatý otec dnešní poselství arcibiskupovi italského města Cagliari na ostrově Sardinie.

 

(jag)

25. března 2020, 15:36